Настройка Microsoft Word

Встановлення додаткових компонент Microsoft Word

При звичайному встановленні Word автоматично встановлюється Graph. Для встановлення WordArt, редактора формул та інших компонент треба повторно виконати програму встановлення. Натисніть кнопку «Пуск», виберіть пункт «Настройка», а потім — «Панель управления». На цій панелі виберіть елемент «Настройка и удаление программ». У списку програм виберіть «Microsoft Office» та натисніть кнопку «Добавить/удалить». Виконуйте відповідні вказівки під час діалогу з програмою встановлення.

Щоб переконатися, що потрібні застосування встановлені, виберіть команду «Объект» у меню «Вставка». Всі встановлені застосування будуть перераховані у списку «Тип объекта».

Спеціальні можливості Microsoft Word

Програма Microsoft Word включає засоби, які полегшують доступ до виконання багатьох операцій. До них відносяться: зміна масштабу документа при перегляді, зміна розміру кнопок панелей інструментів та віддалі між ними, зберігання та неодноразове використання фрагментів тексту та малюнків, утворення сполучень клавіш та кнопок для виконання нестандартних команд і дій.

Зміна масштабу зображення документа

Натисніть стрілку поруч із полем  — «Масштаб» стандартної панелі інструментів. Виберіть потрібний масштаб зі списку.

Збільшення розмірів кнопок на панелі інструментів

Виберіть команду «Панели инструментов...» у меню «Вид», а потім встановіть прапорець «Крупные кнопки».

Зміна інтервалу між кнопками на панелі інструментів

Виберіть команду «Панели инструментов...» у меню «Вид». Натисніть кнопку «Настройка». Щоб збільшити інтервал між двома кнопками панелі інструментів, перетягніть крайню праву кнопку праворуч. Якщо панель інструментів закріплена вертикально, перетягніть нижню кнопку вниз. Щоб зменшити віддаль між двома кнопками, перетягніть одну кнопку ближче до другої. До речі, ви можете міняти горизонтальне розташування панелі на вертикальне і навпаки, утримуючи кнопкою миші покажчик на вільному від кнопок місці панелі та перетягуючи її до вертикального або горизонтального боків екрана.

Автоматична вставка тексту та рисунків при введенні

Існує можливість автоматичної вставки фрагментів тексту та рисунків, що використовуються багаторазово. Так, якщо зберегти емблему компанії у вигляді елемента списку заміни під іменем «емблема», то кожного разу при введенні після пропуску слова «емблема» воно буде автоматично замінятися емблемою компанії. Для досягнення цієї мети зробіть наступні дії.

Виділіть текст або рисунок, які необхідно зберегти у вигляді елемента списку заміни. Для збереження форматування абзацу разом з елементом включіть у виділений фрагмент символ абзацу «». Виберіть команду «Автозамена...» у меню «Сервис». Впевніться, що встановлений прапорець «Заменять при вводе». В полі «Заменять» введіть ім’я елемента списку заміни, що містить не більше ніж 31 символ, без пропусків. Для збереження тексту без початкового форматування виберіть значення «Обычный текст». Для збереження тексту разом з початковим форматуванням виберіть значення «Форматированный текст». Натисніть кнопку «Добавить».

Утворення спеціальної панелі інструментів

Виберіть команду «Панели инструментов...» у меню «Вид». Натисніть кнопку «Создать». В полі «Имя панели инструментов» введіть назву нової панелі. Зі списку «Сделать панель доступной для» виберіть шаблон, в якому панель буде збережена. Натисніть кнопку «OK». Зі списку «Категории» виберіть категорію, що містить команду або інший елемент, які слід помістити на нову панель інструментів. Із групи «Кнопки» виберіть потрібну кнопку та перетягніть її на нову панель інструментів.

Призначення сполучень клавіш команді або іншому елементу

Сполучення клавіш (гарячі клавіші) можуть бути призначені команді, макросу, шрифту, елементу списку автотексту, стилю або спеціальному символу. Для досягнення цієї мети зробіть наступні дії.

Виберіть команду «Настройка...» у меню «Сервис», а потім — вкладку «Клавиатура». Виберіть зі списку «Сохранить изменения в» шаблон, в якому будуть збережені зміни. Виберіть в полі «Категории» потрібний елемент. Виділіть в полі «Команды» назву команди або елемента. В списку «Текущие сочетания клавиш» будуть виведені всі поточні сполучення клавіш. Введіть в полі «Новое сочетание клавиш» нове сполучення клавіш. Натисніть кнопку «Назначить».

Утворення кнопок для команд та інших елементів

Існує можливість утворювати на панелі інструментів кнопки для команд, макросів, шрифтів, елементів списку автотексту або стилів. Для досягнення цієї мети зробіть наступні дії.

Виведіть на екран панель інструментів, на яку слід добавити кнопку. Виберіть команду «Настройка...» у меню «Сервис», а потім — вкладку «Панели инструментов». Зі списку «Сохранить изменения в» виберіть шаблон, в якому будуть зберігатися зміни панелі інструментів. Зі списку «Категории» виберіть категорію, яка містить потрібну команду або інший елемент. Категорії «Все команды», «Макросы», «Шрифты», «Автотекст» та «Стили» не мають вбудованих кнопок. Із групи кнопок праворуч від списку «Категории» виберіть потрібну кнопку та за допомогою миші перетягніть її на панель інструментів. Якщо елемент не має вбудованої кнопки, то на панелі інструментів з’являється порожня кнопка і відкривається вікно діалогу «Нестандартная кнопка». На порожню кнопку можна помістити рисунок, обравши його із запропонованих у цьому вікні діалогу, або текст, обравши значення «Текст» із групи «Кнопка» та вводячи текст в поле «Имя кнопки». Можна також редагувати запропоновану кнопку за допомогою «Редактора кнопок», натиснувши кнопку «Изменить». Врешті-решт натисніть кнопку «Назначить».

Вибір команд у меню з клавіатури

Всі команди меню можуть бути викликані за допомогою клавіатури. Для цього натисніть клавіші ALT+підкреслена_літера_в_імені_меню, а потім — клавішу з зображенням літери, підкресленої в команді меню.

Дія

Клавіші

Викликати контекстне меню

SHIFT+F10

Розкрити віконне меню застосування

ПРОПУСК (коли активний рядок меню)

Вибрати наступну або попередню команду меню

СТРІЛКА УНИЗ або СТРІЛКА УВЕРХ (коли меню відкрито)

Вибрати меню ліворуч або праворуч або, якщо відкрите підменю, переключити виділення з головного меню на підменю або навпаки

СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО

Якщо ви хочете познайомитись із повними можливостями використання клавіатури у системі Word, виберіть у довідці тему «Дополнительные сведения», а в ній розділ «Использование клавиатуры».