Одержання довідкових відомостей

Одержання загальних довідок

Одержати допомогу по практично всім питанням, які виникають під час роботи з Word, ви можете, виконавши команду «Вызов справки » у меню «?» («Справка»), або натиснувши клавішу F1. Після цього з ’ являється таке вікно діалогу:

 

Ви можете вибрати відповідну тему — вкладка «Содержание», окреме поняття — вкладка «Предметный указатель», або відшукати потрібну довідку, задаючи ключове слово, — вкладка «Поиск».

Одержання підказів по командам меню та піктограмам, які розташовані на екрані Word

Натисніть кнопку стандартної панелі інструментів   — «Справка». Переведіть покажчик, який стане супроводжуватись знаком питання, на команду меню або піктограму та натисніть кнопку миші. Ви отримаєте більш-менш докладний підказ по обраному об ’ єкту. Можна отримати підказ по піктограмі, вказавши покажчиком на неї та почекавши долі секунди (це доступно, якщо, обравши команду «Панели инструментов...» у меню «Вид», встановити прапорець «Вспл ы вающие подсказки»). Крім того, більш повні відомості про призначення команди меню або піктограми завжди відображаються у нижньому рядку стану. Зауважимо також, що кнопка   — «Справка» — недоступна, якщо на екрані знаходиться вікно діалогу. Але в такому випадку це вікно, як правило, містить у верхньому правому куті знак запитання і його знов-таки можна перенести на об ’ єкт для одержання відповідної довідки.

Майстер підказів

Починаючи з 7-ї версії, система Word містить так званий майстер підказів, який дає поради по більш ефективному використанню різних можливостей текстового процесора. Щоб відкрити (закрити) панель майстра підказів, виберіть команду «Панели инструментов...» у меню «Вид» та встановіть (зніміть) прапорець біля відповідної назви панелі. Це саме можна зробити, натискаючи кнопку   — «Мастер подсказок» стандартної панелі інструментів.