Правка (редагування) тексту

Відміна або повторення останньої дії

Виберіть команду «Отменить_» або «Повторить_» у меню «Правка». Назва команди «Отменить_» («Повторить_») змінюється на «Нельзя отменить_» («Нельзя повторить_»), якщо останню дію неможливо відмінити (повторити). Вказані операції можна також реалізувати за допомогою кнопок стандартної панелі інструментів   — «Отменить» та   — «Повторить».

Копіювання та переміщення тексту за допомогою буфера

Виділіть фрагмент, який необхідно копіювати, перемістити або видалити.

Якщо ви хочете залишити оригінал на місці (копіювати фрагмент), натисніть кнопку стандартної панелі інструментів   — «Копировать в буфер», або виберіть команду «Копировать» у меню «Правка», або натисніть клавіші CTRL+INSERT. Після цього вкажіть курсором місце у документі, куди ви хочете вставити обраний фрагмент, та натисніть кнопку стандартної панелі інструментів   — «Вставить из буфера», або виберіть команду «Вставить» у меню «Правка», або натисніть клавіші SHIFT+INSERT.

Якщо ви хочете видалити оригінал із старого місця (перемістити фрагмент), натисніть кнопку стандартної панелі інструментів   — «Удалить в буфер», або виберіть команду «Вырезать» у меню «Правка», або натисніть клавіші SHIFT+DEL. Подальші дії ті ж самі, що і при копіюванні.

Видалення тексту

Якщо ви хочете видалити виділений фрагмент, не переміщуючи його у буфер, натисніть просто клавішу DEL.

Пошук тексту

Щоб знайти будь-який текст у поточному документі (при умові, що він там є, звичайно), виконайте команду «Найти...» у меню «Правка». У результаті з ’ явиться таке вікно діалогу:

При виконанні пошуку ви можете враховувати регістр (великі чи малі літери), шукати вираз як ціле слово, а також враховувати формат виразу (наприклад, курсив).

Пошук та заміна тексту

Щоб знайти якийсь текст у поточному документі та замінити його на інший, виконайте команду «Заменить...» у меню «Правка». У результаті з ’ явиться таке вікно діалогу:

Діалог цього вікна нагадує діалог попереднього вікна, він досить прозорий і тому не коментується.

Пошук та заміна нетекстових об’ єктів

За допомогою вікон діалогу «Найти» та «Заменить» можна шукати та заміняти рисунки, спеціальні символи, поля тощо. З цією метою виберіть команду «Найти...» або «Заменить...» у меню «Правка». Натисніть кнопку «Специальный» та виберіть необхідний об ’ єкт із запропонованого списку.

Перевірка орфографії

Перевірка орфографії під час роботи може проводитись двома способами: або автоматично у процесі введення, або після закінчення створення документа. Зауважимо, що для перевірки обов ’ язкова наявність у системі відповідних словників. У разі потреби ви повинні встановити також мову у вікні діалогу «Яз ы к», що з ’ являється після виконання команди «Яз ы к... » у меню «Сервис».

Автоматична перевірка орфографії

Виберіть команду «Параметры...» у меню «Сервис», а потім — вкладку «Орфография». Щоб орфографічна перевірка слів відбувалася під час їх введення з клавіатури, встановіть прапорець «Автоматически проверять орфографию».

Примітка. При орфографічній перевірці слів під час введення тексту кожне слово, відсутнє в словнику, підкреслюється хвилястою червоною лінією. Щоб побачити список можливих вірних слів для виправлення, встановіть покажчик миші на хвилясту червону лінію, натисніть її праву кнопку, а потім виберіть вірне слово.

Перевірка орфографії після закінчення створення документа

Виберіть команду «Параметры» у меню «Сервис», а потім — вкладку «Орфография». Щоб орфографічна перевірка слів не відбувалася під час їх введення з клавіатури, вимкніть прапорець «Автоматически проверять орфографию».

Для перевірки виділеного фрагменту тексту або тексту, що починається від курсору та далі, натисніть кнопку стандартної панелі інструментів   — «Орфография». Можна також скористатися командою «Орфография...» у меню «Сервис».

Перенос слів

Word дозволяє автоматично робити перенос слів, тобто переносити слово не повністю на новий рядок, а залишити певну частину слова у відповідності з правилами граматики. Перенос слів відбувається за правилами тієї мови, яка встановлена для відповідного абзацу, тому для здійснення переносів необхідна наявність у системі відповідних словників для цієї мови.

Щоб перенос слів відбувався автоматично, виберіть команду «Расстановка переносов...» у меню «Сервис», а потім встановіть прапорець «Автоматическая расстановка переносов». Цей режим може встановлюватися чи для окремих виділених абзаців, чи для документа в цілому. У випадку, коли треба явно вказати Word, де робити перенос (відсутні словники, чи там не позначена певна можливість), достатньо вставити символ м’якого переносу. З цією метою виконайте команду «Символ» у меню «Вставка» та у вкладці «Специальн ы е символ ы » виберіть пункт «Мягкий перенос». На екрані вставлений символ м’якого переносу має вигляд « Ш », але на друк, як і інші службові символи, не виводиться.

Використання переносів доцільне принаймні у 2-х випадках: коли занадто довгі слова залишають в рядку багато вільного місця, або коли треба скоротити кількість рядків у документі. Водночас, використання переносів створює великі труднощі при необхідності зберегти документ у іншому форматі, зокрема, у текстовому.

Переміщення по документу

Переміщення по документу за допомогою миші

Перейдіть до потрібного місця та встановіть курсор туди, звідки необхідно почати введення тексту.

Щоб

Дія

Перейти на один екран уверх

Встановіть покажчик над кнопкою   і натисніть кнопку миші

Перейти на один рядок униз

Натисніть кнопку

Перейти на один рядок уверх

Натисніть кнопку

Перейти на один екран униз

Встановіть покажчик під кнопкою   і натисніть кнопку миші

Перейти ліворуч за поле (у звичайному режимі)

Натисніть клавішу SHIFT одночасно з кнопкою

Прокрутити зображення ліворуч

Натисніть кнопку

Прокрутити зображення праворуч

Натисніть кнопку

Перейти до наступної або попередньої сторінки в режимі розмітки

Натисніть кнопку

Перехід до сторінки, закладки, виноски, таблиці, зауваженню, рисунку та інших елементів документа

Виберіть команду «Перейти» у меню «Правка». В полі «Элемент документа» виберіть тип елемента. Введіть ім ’ я або номер елемента в полі «Введите...». Натисніть кнопку «Перейти».

Зауваження. Щоб перейти до наступного або попереднього елемента того ж типу, залишіть поле «Введите...» порожнім та натисніть кнопку «Следующий» або «Предыдущий».

Повернення до попередньої позиції в документі

Word зберігає запис останніх трьох місць, в яких вводився або редагувався текст. Щоб перейти до місця попереднього редагування тексту, натисніть потрібну кількість разів клавіші SHIFT+F5.