Утворення та видалення буквиці

Д

ля форматування першого символу абзацу інколи використовується команда «Буквица...» у меню «Формат». Щоб вибрати місце для вставки буквиці та її параметри, задайте підходящі значення у відповідних списках вікна діалогу. Для видалення буквиці у вказаному вікні діалогу у полі «Положение» виберіть «Нет».

Форматування абзаців

        Для форматування абзаців використовується команда «Абзац...» у меню «Формат», після виконання якої з ’ являється вікно діалогу:

        Спробуйте змінити значення параметрів у всіх полях та встановити або відмінити прапорці у полі «Разбивка на страницы» вкладки «Положение на странице» і подивіться у полі «Образец», який вигляд матиме текст.

        Для форматування абзаців використовується також панель інструментів форматування. На цій панелі ви можете здійснити такі дії:

·        Збільшити (зменшити) відступ обраного абзацу, зсовуючи його до наступної (попередньої) позиції табуляції. З цією метою натисніть кнопку   — «Увеличить отступ» ( — «Уменьшить отступ»).

·        Вирівняти текст абзацу або виділений текст: по лівому полю за допомогою кнопки   — «По левому краю», по центру — кнопки   — «По центру», по правому полю — кнопки   — «По правому краю», по обом краям тексту — кнопки   — «По ширине».

        Зауважимо, що символ абзацу має вигляд « ¶ » і виводиться на екран при натиснутій кнопці стандартної панелі інструментів   — «Непечатаемые символы». При друкуванні документа цей символ не виводиться.

Деякі особливості форматування абзаців

·      Відзначимо, що текст, вирівняний по ширині сторінки, виглядає звичайно краще, і саме так, як правило, оформляються друкарські тексти. Проте слід пам’ятати, що таке вирівнювання досягається за рахунок вставки додаткових пропусків між словами і, якщо в тексті зустрічаються дуже довгі слова і не здійснюється перенос слів, то текст на окремих рядках може виявитись надто «розрідженим».

·      Стандартний «одиничний» інтервал між рядками тексту у Word відповідає інтервалу 1.5 на друкарській машинці, а інтервал 1.5 Word — подвійному інтервалу друкарської машинки.

·      Для кращого сприйняття тексту варто також збільшити до 6 пт міжабзацну відстань — це відповідає інтервалу у 1.5 рядка.

Проглядання атрибутів формату

        Щоб перевірити форматування окремого символу або абзацу, натисніть кнопку   — «Справка» на стандартній панелі інструментів. Після того як покажчик прийме вигляд знака питання, встановіть його у будь-яке місце тексту та натисніть кнопку миші. Після закінчення перевірки натисніть клавішу ESC.

Табуляція

        Щоб точно встановити позиції табуляції, виконайте команду «Табуляция...» у меню «Формат». Цю процедуру можна також виконати грубо, використовуючи лінійку друку, яку можна включити або відключити за допомогою команди «Линейка» у меню «Вид». З цією метою виділіть спочатку абзаци, в яких слід встановити позиції табуляції. Потім натискайте кнопку ліворуч від горизонтальної лінійки до тих пір, поки значок типу табуляції на ній не прийме потрібний вигляд: , , або (вирівнювання тексту ліворуч, по центру або праворуч). Нарешті вкажіть мишею на лінійці місце, в якому ви хочете задати позицію табуляції.

Обрамлення та заливка

Ви можете утворювати обрамлення коло сторінки, окремих фрагментів тексту, рисунків, таблиць (про таблиці мова піде далі). Обрамлення можна додавати з будь-якої сторони. Крім того для виділених абзаців можна використовувати заливку, щоб затінити задній план тексту.

        Щоб додати обрамлення та (або) заливку, виділіть потрібні абзаци та скористуйтесь командою «Обрамление и заливка...» у меню «Формат», а потім встановіть необхідні параметри.

        Цю ж процедуру можна виконати по-іншому. Встановіть курсор у будь-якому місці абзацу, який треба обрамити та (або) залити. Виберіть команду «Панели инструментов...» у меню «Вид». Встановіть прапорець «Обрамление», а потім натисніть кнопку «ОК». На екрані з ’ явиться панель інструментів «Обрамление». Виберіть підходящий тип лінії, натисніть необхідну кнопку для утворення ліній обрамлення. У нижньому віконці виберіть тип заливки. Панель інструментів «Обрамление» можна викликати простіше, натискаючи кнопку   — «Обрамление» панелі форматування.