9 клас 

Географія

Основною ланкою АПК є:

  транспорт;
  сільське господарство;
  промисловість;

    

  Провідним вугільним басейном України є:

  Львівсько-Волинський;
  Донецький;
  Дніпровський.

 Основний тип підприємств у гірничій та кольоровій металургії:

  завод;
  комплекс;
  комбінат;

На території України виділяються:

  5 економічних районів;
 3 економічних райони;
  9 економічних районів.

Основними принципами розміщення галузі важкого машинобудування є: 

наявність сировини;
наявність споживача готової продукції;
наявність кваліфікованих кадрів;

  Промисловість гірничої хімії розміщуються:

  в районах видобутку корисних копалин;
 в районах коксохімічних заводів;
 в районах сільськогосподарського виробництва;

 Україна забезпечена лісовими ресурсами:

 достатньо добре;
 погано;
 дуже добре.

В Україні переважає:

  міське населення;
  сільське населення;
  майже однакова кількість сільського та міського населення.

Підприємства галузі будівельної промисловості:  

  розташовані в районах видобутку сировини;
  орієнтовані на споживача;
   розташовані рівномірно.

 За особливостями галузевої структури господарства Україна належить:

 до індустріальних країн;
  до індустріально-аграрних країн;
 до аграрних країн.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.