9 клас 

Географія

Соняшник вирощують в:

 степу;
  Поліссі;
гірських регіонах.

    

  Назвіть найбільший аеропорт країни:

Київський;
Харківський;
 Донецький.

 Головне завдання легкої промисловості:

  збільшення обсягів продукції;
  різноманітність продукції;
  забезпечення населення товарами першої необхідності.

Основні родовища нафти в Україні зосереджені в:

   Прикарпатті;
  Дніпровсько-Донецькій області;
   Причорноморській області.

 Провідна технічна культура України:

льон;
цукрові буряки;
соняшник.

 У структурі посівних площ України основна питома вага належить:

  технічним;
 зерновим;
 кормовим культурам.

  Найважливіша галузь тваринництва України:

  скотарство;
  вівчарство;
  бджолярство.

Працездатне населення (чоловіки від 16 до 59 років і жінки від 16 до 54 років), а також працюючі підлітки та пенсіонери – це:

  трудові ресурси;
  працівники народного господарства;
  виробничий потенціал.

Найбільше представлена українська діаспора:  

  в Канаді;
  в Росії;
   в США;

  Найбільшу частку електроенергії в Україні виробляють:

 АЕС;
  ГЕС;
 ТЕС.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.