9 клас 

Хімія - 1

Загальну кількість електронів у атомі можна визначити:

за номером періоду;
за порядковим номером елемента;
за відносною молекулярною масою елемента.

    

Елементи одного періоду мають:

однакову кількість енергетичних рівнів у атомі;
однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;
однакову кількість нейтронів у ядрі.

У ядрі атома фосфору знаходиться:

15 протонів;
32 протон;
16 протонів.

    

Електронній будові атома хлору відповідає схема:

1S2 2S2 2P5
1S2 2S2 2P6 3S2 3P5
1S2 2S2 2P6 3S2 3P6.

    

Електронній будові іона натрію відповідає схема:

1S2 2S2 2P6 ;
1S2 2S2 2P6
1S2 2S2 2P6 3S2 3P6

    

У атомі нітрогену на зовнішньому енергетичному рівні неспарених електронів:

3;
1;
усі електрони спарені.

    

У сполуці кальцію з сульфуром тип зв'язку

ковалентний полярний;
ковалентний неполярний;
іонний.

    

У атомів типових металів яскравіше виражена здатність:

віддавати електрони;
приймати електрони;
утворювати спільні електронні пари з іншими атомами.

    

Найбільшу ступінь окислення манган має у сполуці:

K2MnO4;
KMnO4;
MnO2

    

У реакції горіння магнію, оксиген виступає в ролі:

окисника;
відновника;
не проявляє окисно - відновних властивостей.

    


    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                          

 
.