9 клас 

Хімія - 2

При електролітичній дисоціації сполуки, формула якої Fe2(SO4)3 утворює іони:

Fe3+ та SO42-
Fe2+ та SO42-
Fe3+ S2- O2-

    

Загальні властивості кислот у водних розчинах визначаються:

іонами
аніонами кислотних залишків;
іонами

    

При розчиненні 2 гр. кухонної солі у 298 г. H2O утворюється розчин з масовою часткою солі:

1,5%;
3%;
0,75%.

    

Який з наведених рядів складається тільки із формул електролітів:

H2SO4 NaOH CuO KNO3 ;
Cu(OH)2 FeSO4 HCl Br2 ;
KOH H3PO4 Na2SO4 Ca(OH).

    

Між якими із наведених пар речовин реакція іонного обміну у розчинах йде до кінця:

Na2CO3 і HCl;
Na2SO4 і HCl;
NaCO3 і KOH.

    

Електропровідність металів обумовлена наявністю у їх кристалічній гратці::

вільних електронів;
катіонів;
аніонів.

    

Лужні метали в промисловості одержують шляхом:

відновлення їх з руд сполуками неметалів;
відновлення їх з руд іншими металами;
електролізом.

    

Тимчасова жорсткість води обумовлена наявністю у ній розчинених солей:

лужних та лужноземельних металів;
кальцій хлориду та магній хлориду;
кальцій гідрогенкарбонату та магній гідроген карбонату.

    

Алюміній оксид за своїм характером належить до:

основних оксидів;
амфотерних оксидів;
кислотних оксидів.

    

Основним промисловим способом одержання чавуну є:

доменний;
мартенівський;
конвертерний.

    


    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                          

 
.