6 клас 

Математика -2

  Невідомий член пропорції дорівнює:

 3;
 6;
11.

    

12 робітників виконують певну роботу за 4,5 год. За який час виконають цю саму роботу 9 робітників?  

5год;
6год;
7год.  

 На скільки збільшиться довжина кола, якщо діаметр збільшити на 1 см?

1 см;
p см;
2
p см;  

Чому дорівнює площа круга з радіусом 4 см?

16p см2  
8
p см2
4
p см2

   За допомогою формули  V=pR2h/3 можна знайти об єм:

конуса;   
циліндра;
кулі.

 Скільки цілих розв'язків має нерівність: -1,9 < х < 2:

 3;
2;
4.

 Якщо – (- х)= - 5, то х дорівнює:

 -5; 
 5; 
 інша відповідь.

Якщо під час побудови симетричної фігури ми отримали дзеркальне відображення, то ми будували фігуру симетричну відносно:

 точки;   
 прямої;
 інша відповідь.

В результаті спрощення виразу: - (3в + 8) + (5а +3в –1) – (4а – 3 – 4в), отримаємо вираз: 

 а + 4в - 6;
 а + 9в + 10;
9а + 4в +10.

 Значення виразу ( – а2 –   в3) при а = 3; в = - 1, дорівнює:

-8;
 8;
9.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.