9 клас 

Алгебра

  Обчислити:

;
 
3;
4.
    

Множиною розвязків нерівності  є: 

[ – 1; 7 ];
( 1);
 
(1; + ).

 Вкажіть корені рівняння: х2 – 5х = 0

0;
– 5;
0; 5.

Вказати область визначення функції:


  ;
 
;
.

   Вказати множину значень функції:

  ;
;
 
).

 Вісь симетрії параболи  проходить через точку:

 (– 2; 0);              
(0; 0);                  
(1; 0). 

Вказати координати вершини параболи:  

  < u1:stroke joinstyle="miter"/>
 

 
(5; – 1 ).

[C

 Визначити множину розвязків нерівності:

 ( – 3; 2)
 
(– 2 ; 3);
 
(3; ).

 

Сума перших 10 членів арифметичної прогресії 3, 5, 7, … дорівнює:

180;  
100;
120;

 Сума n перших членів геометричної прогресії, в якої а1 = 1, q = 2, п = 9, дорівнює:

400;
 
511;
520.

 


    

 

Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.