IV.Задачі для самостійного розв’язування

1а.   Центр нижньої основи куба з’єднали прямими з чотирма вершинами верхньої основи. Визначити кути між цими прямими.

Відповідь: ,

 

1б.  Точка  – середина ребра  куба . Знайти кут між прямими:

а)  і      б)  і      в)  і

Відповідь: а)      б)     в)

2.    Точка  – середина ребра  правильного тетраедра . Знайти кут між прямими  і .

Відповідь:

3.    Точки  і  – середини ребер  і  тетраедра , в якому , а кут між прямими  і  дорівнює . Знайти кут між прямими  і

Відповідь: ,  

4.    Всі ребра правильної чотирикутної піраміди  мають однакову довжину. Знайти кут між прямими

а)  та , де  і  – середини ребер  і  відповідно.

б)  і , де  – середина ребра .

Відповідь:  а)   б)

5.    Ребра  і  тетраедра  перпендикулярні і . На ребрі  взято точки  і , а на ребрі  точки  і  так, що . Знайти відстань між серединами відрізків  і .

Відповідь:

6.    В тетраедрі  кути  і  прямі, кут між прямими  і  дорівнює , . Знайти кут між прямими  і .

Відповідь:

7.    Через вершину  куба  проведено площину, паралельну діагоналі  куба і діагоналі  його грані. Знайти кут між цією площиною і площиною .

Відповідь:

8.    В піраміді  ребро  перпендикулярне до площини , , . Через середину ребра  проведена площина, перпендикулярна ребру . Знайти відстань від вершини  до цієї площини.

Відповідь:

9.    Грань  призми  перпендикулярна її основі . Висота призми дорівнює , площа грані  дорівнює площі основи призми. Знайти відстань від точки  до площини .

Відповідь:

10.   У правильній трикутній призмі сторона основи має довжину , висота призми дорівнює . Знайти довжину відрізка, що з’єднує середини сторін основ, які не лежать в одній грані.

Відповідь:   

11.   В правильній трикутній призмі сторона основи має довжину , висота дорівнює . Знайти довжину відрізка, який з’єднує точку перетину діагоналей бічної грані з серединою сторони основи, що лежить в одній із сусідніх бічних граней.

Відповідь:

12.   У правильній чотирикутній піраміді сторона основи має довжину , висота дорівнює . Знайти довжину відрізка, який з’єднує середину апофеми з одною з вершин основи, яка не належить грані, що містить вказану апофему.

Відповідь:

13.   У правильній чотирикутній піраміді сторона основи має довжину , висота дорівнює . Знайти довжину відрізка, який з’єднує середину бічного ребра з серединою сторони основи, що лежить в бічній грані, яка не містить це бічне ребро.

Відповідь:

14.   У правильній трикутній призмі сторона основи має довжину , висота призми дорівнює .Відрізок з’єднує точку перетину діагоналей бічної грані з серединою медіани основи, проведеної з вершини, яка лежить в цій бічній грані. Знайти довжину цього відрізка.

Відповідь:

15.   У правильній трикутній піраміді сторона основи має довжину відрізка , висота дорівнює . Знайти довжину відрізка, який сполучає середину бучного ребра з основою висоти піраміди.

Відповідь:

16.   У правильній трикутній призмі  кожне ребро дорівнює 1. Визначити відстань від вершини  призми до площини, проведеної через точки ,  і , де

Відповідь:

17.   В основі правильної піраміди лежить квадрат із стороною 1. Висота  цієї піраміди також дорівнює 1. Визначити відстань від середини бічного ребра до площини, проведеної через середину ребра  перпендикулярно до ребра .

Відповідь:

18.   В основі піраміди  лежить правильний трикутник  із стороною 8 см. Бічна грань  перпендикулярна до площини основи і являє собою рівнобедрений трикутник . Висота піраміди, проведена з вершини  дорівнює 5 см. На цій висоті взято точку , яка ділить її у відношенні , рахуючи від вершини . Через точку  і точки перетину медіан бічних граней  і  проведено площину. Знайти відстань від вершини  до цієї площини.

Відповідь:

19.   В основі прямокутного паралелепіпеда  лежить прямокутник  із сторонами  і . Бічні ребра мають довжину 1. Через діагональ  проведено площину перепендикулярно до площини . Знайти відстань від вершини  до проведеної площини.

Відповідь:

20.   В основі прямої призми  лежить рівнобедрений прямокутний трикутник  з катетом . Знайти відстань між прямими  та , якщо довжина бічного ребра дорівнює .

Відповідь:

21.   Основою трикутної піраміди  є прямокутний трикутник з катетами , . Кожне з бічних ребер піраміди дорівнює . Знайти відстань між прямими  і

Відповідь:

22.   У правильній трикутній призмі  кожне ребро дорівнює . Знайти відстань між діагоналлю  та висотою  трикутника

Відповідь: