Практична робота №15


Тема. Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій та операцій ЕТ.
Мета. Навчитись вводити та редагувати прості формули в системі електронних таблиць Excel.
Обладнання: комп'ютери IBM PC, інструкція.

Завдання 1.


1. На першому листі робочої книги розрахувати оборотну відомість обігу товарів за даними таблиці: 
Wi=Ci*KWi 
SPi=Ci*Kpi

 

CRi=Ci*KRi KKi=KWi+KPi-KRi
SKi=Ci*KKi

Завдання 2.


1. Перейти на другий лист.
2. Виконати розрахунок рахунка-фактури за формою:

 

S.=Ki*Xi V:=Si-(Si*Ci)/100

Зауваження:


1. Замість знака "X" записати до таблиці формули, використовуючи адресацію комірок їзгзггтонної таблиці. Наприклад, "=А2+В4".
2. У першому і другому завданні таблиці набираються без шапки. Замість неї потрібно вести тільки умовні позначення (Наприклад, NTi)

Хід роботи:


1 Ввімкнути комп'ютер.
2. Дочекатись повної закрузки Windows.
3. Запустити табличний процесор Excel.
4. Виконати завдання №1.
5. Виконати завдання №2.
6. Записати результати роботи на диск А: під іменем "Практична робота Nbl5.xls".
7. Записати результати розрахунків та висновки до зошита з практичних робіт. 
8. Вигрузити Excel. 9. Вимкнути комп'ютер.

Домашнє завдання:


1. Підготуватись до практичної роботи № 16. Тема "Опрацювання табличних даних за з допомогою логічних функцій в Excel".
    1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 16.
    1.2. Повторити використання вбудованих функцій в електронній таблиці Excel.
    1.3. Повторити логічні функції.

Запитання до захисту практичної роботи:


1. Як вводяться формули в ЕТ?
2. Чи є необхідність вводити ідентичні формули в кожній комірці ЕТ?
3. Яким чином можна скопіювати формулу в інші комірки ЕТ?
4. Як виправити формулу в комірці ЕТ?