Практична робота №17


Тема. Побудова діаграм та графіків під час роботи з ЕТ.
Мета. Навчитись створювати діаграми та графіки на основі табличних даних в системі ггеїстронних таблиць Excel.
Обладнання: комп'ютери IBM PC, інструкція.

Завдання 1.


1. Запустити табличний процесор Excel.
2. Створити кругову діаграму розподілу акцій компанії "Vektor" між власниками за введеними нижче даними.

 

Діаграма повинна включати легенду, поміщену справа, де кожен колір буде відповідати прізвищу власника. На самій діаграмі потрібно розмістити надписи, що будуть включати в себе категорію і долю кожного власника в процентному відношенні.


Завдання 2.


Створити графік коливання курсу валюти за рік за наведеними нижче даними.

 

Завдання 3.


Створити гістограми (стовпчикові діаграми) кількості продажу умовного товару 1 і 2 за рік окремо за даними, вміщеними нижче.

 

    зауваження: кожна діаграма повинна включати заголовок та легенду. Бажано також, щоб поряд із зображенням виводились значення. Координатні осі повинні бути підписані І мати контрольні маркери, за якими можна було б визначити величину зображення.

Порядок виконання роботи:


1. Ввімкнути комп'ютер.
2. Дочекатись повної закрузки Windows.
3. Виконати завдання №1.
4. Замалювати результати роботи в зошит.
5. Виконати завдання №2.
6. Замалювати результати роботи в зошит.
7. Виконати завдання №3.
8. Замалювати результати роботи в зошит.
9. Записати висновки до зошита з практичних робіт.
10. Записати результати роботи на диск А: під іменем "Практична робота №17.xls".
11. Вигрузити Excel.
12. Вимкнути комп'ютер.

Домашнє завдання:


1. Підготуватись до практичної роботи №18. Тема "Створення бази даних в електронна таблицях. Впорядкування та пошук даних в Excel"
    1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 18.
    1.2. Повторити впорядкування даних.
    1.3. Повторити використання фільтрів.

Запитання до захисту практичної роботи:


1. З яких етапів складається побудова діаграм та графіків в ЕТ?
2. Що називають легендою діаграми?
3. Як зробити надписи з даними на діаграмі?