10 клас 

Фізика - 1

Як залежить тиск на дно цилінтра від його діаметра?

~ D
~ 1/D
Не залежить

    

Як залежить період коливань математичного маятника від прискорення сили земного тяжіння?

Прямопропорційний
Оберненопропорційний
Жодна з попередніх відповідей

    

Яка фізична величина має розмірність 1/м3?

Густина
Концентрація
Об'єм

    

Яка з цих величин виявляє інерціальні властивості тіла?

Маса
Тиск
Робота

    

Для приготування чаю турист поклав в посудину 2 кг льоду при температурі 0oC. Як буде змінюватися температура в посудині до повного розтанення льоду?

Збільшиться
Зменшиться
Не зміниться

    

Що при н.у. займає більший об'єм, моль кисню, чи моль водню?

Однаково
Моль кисню
Моль водню

    

Два точкових заряди знаходяться в повітрі. Як зміниться сила взаємодії між ними, якщо їх опустити в масло?

Не зміниться
Зменшиться
Збільшиться

    

Два точкових заряди знаходяться в повітрі. Як зміниться сила взаємодії між ними, якщо відстань між ними збільшити вдвічі?

Зменшиться вдвічі
Збільшиться вдвічі
Зменшиться в 4 рази

    

Чому рівний загальний опір двох паралельно з'єднаних резасторів опорами по R кожний?

2R
R/2
2R/3

    

На плоске дзеркало падає паралельний пучок світла, яким він буде після відбиття?

Паралельним
Розходящимся
Сходящимся

    


    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                          

 
.