10 клас 

Фізика - 2

Промінь падає під кутом 30о до поверхні плоского дзеркала. Визначити кут відбиття променя.

30о
60о
90о

    

Промінь падає під кутом 30о до поверхні плоского дзеркала. Визначити кут між падаючим та відбитим променями.

120о
60о
30о

    

Яка одиниця часу є основною в системі СІ?

Година
Хвилина
Секунда

    

Яка з цих велечин векторна?

Шлях
Переміщення
Швидкість

    

Як зміниться період коливання пружинного маятника, якщо масу вантажа збільшити в 4 рази?

Зменшиться в 4 рази
Збільшиться вдвічі
Зменшиться вдвічі

    

Як зміниться період коливання пружинного маятника, якщо жорсткість пружини зменшити в 4 рази?

Зменшиться в 4 рази
Зменшиться вдвічі
Збільшиться вдвічі

    

Яке явище пояснює розповсюдження запаху парфумів у кімнаті?

Дифузія
Теплообмін
Випаровування

    

Краплина, яка мала заряд +е при освітленні втратила один електрон. Який заряд краплини?

+2е

0

    

Як зміниться кут між падаючим і відбитим променями, якщо кут падіння зменшити на 5о?

Зменшиться на 5о
Збільшиться на 5о
Зменшиться на 10о

    

Яке з цих означень має відношення до польоту ракети?

Трикутник Паскаля
Рівняння Ціалковського
Теорема Стюарта

    


    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                          

 
.