7 клас 

Фізика - 2

 Розміри дерев'яної, алюмінієвої та стальної кульки однакові. Яка з них має найбільшу масу, а яка - найменшу?

  маси всіх кульок однакові
 маса стальної найбільша, а 
дерев'яної найменша
 
маса   дерев'яної  найбільша, астальної найменша
    

 На скільки маса 1 м3 алюмінію менша маси 1м3 свинцю?

  на 8,6 кг
   на 1 кг
 однакова

 Під дією яких сил парашутист рухається до землі?

 під дією сили земного тяжіння
 
під дією сили земного тяжіння та сили опору повітря 
 за інерцією

 Люстра, що  висить на стелі, діє на неї з силою 49 Н. Яка маса люстри?
 49 кг
 5 кг
 визначити неможливо

   В якому стані - твердому чи рідкому сили притягання між молекулами свинцю більші?

 рідкому
 днакові
 твердому

 Яка глибина в морі відповідає тиску води, що дорівнює 412 кПа?

  20 м
 40 м
 60 м

 Ширина шлюза становить 10 м. Шлюз заповнюють водою на глибину 5 м. З якою силою тисне вода на ворота шлюза?

 1250 Н
 2500 Н
 50 Н

Яка одиниця тиску менша - 1 мм.ртутного .стовпа чи 1 мм. водяного стовпа? В скільки разів?

 Водяного в 13,6 рази
 Ртутного в 13,6 рази
 Водяного в 10 разів

 

 Чому не можна гасити палаючий бензин водою?

 вода буде випаровуватися
 палаючий бензин спливе і горіння продовжуватиметься
 палаючий бензин можна можна гасити водою

 На кожне тіло, що занурене в рідину, діє архімедова сила. Чому ж багато тіл, що занурені в рідину, тонуть?

 архімедова сила діє не завжди
 тонуть, колди архімедова сила менша за силу тяжіння
архімедова сила іноді направлена вгроу, а іноді - вниз     


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.