9 клас 

Фізика - 2

Для того щоб стиснути пружину на 1 см необхідно прикласти силу 3*104 Н. Яку силу треба прикласти, щоб стиснути її на 5 см?

5*104 Н.
10*104 Н.
15*104 Н.

    

Під дією постійної сили 10 Н тіло рухається прямолінійно так, що залежність координати від часу описується рівнянням x = 5 - 2t + t2. Знайти прискорення тіла.

2 м/с2
5 м/с2
-2 м/с2

    

Під дією постійної сили 10 Н тіло рухається прямолінійно так, що залежність координати від часу описується рівнянням x = 5 - 2t + t2. Знайти масу тіла.

1 кг
5 кг
10 кг

    

До нитки, перекинутої через блок, приєднані вантажі однакової маси. З яким прискоренням рухаються вантажі, якщо масою блока та тертям знехтувати?

g
0
2g

    

Три години автомобіль рухався зі швидкістю 60 км/год, а наступні три години зі швидкістю 40 км/год. Яка його середня швидкість?

50 км/год
40 км/год
48 км/год

    

Як залежить період коливань математичного маятника від його довжини?

L2
L3
L0.5

    

Маятник, довжина якого 25 см, за 2 хв. зробив 120 коливань. Яка частота коливання маятника?

1 с-1
2 с-1
3 с-1

    

Маятник, довжина якого 25 см, за 2 хв. зробив 120 коливань. Який період коливання маятника?

0,75 с
1 с
0,5 с

    

Трамвай, при русі зі швидкістю 6 м/с, вимикає двигун і через деякий час зупиняється. Коефізієнт тертя вважати 0,01. Яке прискорення має трамвай?

0.01g
-0.01g
g

    

Чи залежить період коливання математичного маятника від його маси?

Ні
Так
В деяких випадках

    


    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                          

 
.