10 клас 

Українська мова -1

  Найменшою неподільною одиницею мови є:

слово;
склад; 
фонема;

    

Частина основи, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів -це:

приголосний;
суфікс;
префікс;

Граматична основа речення - це:

основна думка речення;
головний член речення;
підмет та присудок


В українській мові:


33 звуки;
28 звуків;
38 звуків

 В українському алфавіті:

33 букви;
2 букви;
28 букв

Основним принципом українського правопису є:

фонетичний;
морфологічний;
традиційний.

Абревіація - це:

відкидання афіксів;
зрощення слів;
утворення слова за початковими літерами чи складами;

  Лексика - це:

набір певних слів;  
словниковий склад мови;
наука про стилі

Фразеологізми - це:

стійкі сполучення слів;
словосполучення, які не входять до літературної мови;
вдалі вислови, що стали відомі.

В українській мові:

12 частин мови;
8 частин мови;
10 частин мови.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.