11 клас 

Українська мова -1

  Поява української літературної мови пов'язана:

зі знахідкою "Слова про похід Ігоря";
 з публікацією "Енеїди" І. Котляревського;
з процесом українізації на початку ХХ ст;

    

Синтаксис вивчає:

словосполучення та речення;
способи поєднання слів;
частини мови та їх ознаки.

Словосполучення - це смислове і граматичне сполучення :

повнозначних і неповнозначних слів, які позначають єдине поняття;
двох або більше повнозначних слів, поєднаних підрядним зв'язком;
двох або більше повнозначних слів, поєднаних на основі сурядного зв'язку.


Визначте рядок, у якому всі сполучення слів мають правильний порядок:


корисна справа, збитись з дороги, бажати щастя, підійти до переходу;
правильний спосіб, сховати хочу, за його спинами, дружити з нами;
чудовий подарунок, розкрити таємницю, вийти на світло, про море пісня.

  Визначте рядок, у якому подані лише словосполучення:

читати новели, виявлені помилки, добро перемагає, віддати вчасно;
двоє рибалок, навчити мовчати, сідати в потяг, назустріч вийти;
алишений у спадок, роздуми і коментарі, посеред двору, буду читати.

Визначте рядок, у якому всі словосполучення побудовані правильно:

дякувати водієві, бігти за лікарем, жаліти про минуле;
на Кримському півострову, сплачуємо проїзд, по дорученню колектива;
трапитись через суперечку, конкурент команди, спеціаліст з дизайну.

Підмет - це головний член двоскладного речення, який:

означає те, про що йдеться у реченні, і відповідає на питання називного або знахідного відмінка;
означає особу або предмет, якому приписується дія, стан або ознака в часі;
залежить від присудка і є іменною частиною мови.

Визначте рядок, в якому правильно записані прикладки з означуваним словом:

дівчина-красуня, журнал "Березіль", заєць-русак, Буг-річка;
учитель математик, готель "Поділля", книга "Місто", підручник історія України;
учений-документаліст, князь-Володимир, Вовчик-Братик, Верскла-ріка.

Однорідними називаються члени речення, які:

співвідносяться з одним і тимже словом, вимовляються з інтонацією переліку і можуть поєднуватись сурядними сполучниками;
відповідають на одне питання і належать до однієї частини мови;
є однією частиною мови і одним членом речення.

Визначте речення, в якому правильно розставлені розділові знаки:

Великі сиві очі з-під довгих чорних вій дивилися пильно й розумно.;
Папери були скрізь, і на столі, і на полицях.;
Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежка: все це було йому знайоме...    


Перша сторінка

© Вінницький Центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.