11 клас 

Українська мова -2

  Однорідними називаються означення, які:

стосуються одного слова і відповідають на одне питання;
є однією частиною мови, стосуються одного слова, між ними не можна поставити сурядних сполучників;  
перелічують споріднені ознаки, однаково стосуються пояснювального слова.

    

Вставними називаються конструкції, які:

поширюють головні члени речення;
виділяються інтонаційно, а на письмі - тире або дужками;
виражають ставлення мовця до того, що він повідомляє.

Укажіть речення, в якому правильно розставлені розділові знаки:

В ім'я миру і злагоди народів, я певен, кожний із нас не пошкодує віддати розум,      і здібності віддати всі найкращі сили своєї душі. (О. Гончар);
Чуєш, мамо горлиця мені знову нагадала давню пісню колискову.
(М. Ткач);
І райдуга стоїть, повірте, на півсвіта, в семицвітах ярких, як молоде дівча.      
(А.Малишко) 


Укажіть речення, в якому немає відокремлених членів речення:


Давним-давно - 50 мільйонів років тому - коні були завбільшки як коти.;
Кінь, схожий на сучасного, був розміром як поні.;
Тисячі років люди полювали на коней заради м'яса та шкіри, поки не навчились приручати..

  Укажіть схему з прямою мовою, в якій допущено помилку:

  "П! - А. - П";
   А: "П", - а;
  "П, - а - п".

Визначте речення, в якому правильно вжитий дієприслівниковий зворот:

   Слухавши цю мелодію, йому пригадалось далеке дитинство.;
   Грізно поблискуючи шаблею, кінь з вершником летів уперед.;
   Стражники, підбираючи поводи, пильно шукали когось очима....

  Кома у складносурядному реченні між його частинами не ставиться:

  коли між частинами речення є сполучник і (та, й);
коли у другій частині речення відбуваєтиься швидка зміна подій;
коли є спільний другорядний член або вставне слово.

Визначте складнопідрядне речення, в якому правильно розставлені розділові знаки:

І скрізь, де генія сіяє слава, де світ новий піднявся із руїн, Франкові нашому - земний уклін.;
Якби ти знав, як солодко-нестерпно, і як спочатку я тебе люблю!;    
Люблю людей землі моєї: бо й я землі моєї син.

Визначте безсполучникове речення, в якому правильно розставлені розділові знаки:

Вже пахло морем: ось-ось воно мало з'явитися із-за обрію. (О. Гончар);
Багато снігу: багато хліба.;
Прийде вечір;всі вулиці аж гудуть піснями
. (С. Васильченко)

Визначте рядок, у якому всі словосполучення побудовані правильно:

рекомендувати в друк, текучі справи, по всіх правилах;
збірник статей, винятковий випадок, вітати з успіхами;
по можливості, зробити розпорядження, розпочати підписку.    


Перша сторінка

© Вінницький Центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.