5 клас 

Українська мова  -1

Написання якого слова не відповідає нормам правопису:

проїздний;
контрастний;
шістнадцять.

У якій групі слів апостроф не вживається:

тьм...яний, моркв...яний, п...юре;
м...який, міжгір...я, з любов...ю;
з...їзд, об...ява, пів...яблука.


Які слова слід писати із префіксом ПРИ:

пр...вабливий,пр...кордонник, пр...грівати;
пр...красний, пр...мудрий, пр...добрий;
пр...думати, пр...святий,пр...дніпровський.У яких словах у корені на місці крапок після ж, ч, ш, щ, г, к, х слід вставити букву И:

ж...нка, щ...тка, ч...пляти;
г...ркий, зач...пати, ш...сть;
ящ...к, к...піти, щ...рий.

Які три слова пишуться з подовженням:

волос...я, порос...я,лист...я;
весіл...я, дол...я, почут...я;
взут...я, л...ється, бе...захисий.

В якому випадку у словах пишеться буквосполучення ЙО:

мал...вничий, схвил...ваний, тр...денний;
зна...мий, під...мний, міл...н;
відво...ваний, ма...нез, ма...р. 

Дзвінкі приголосні звуки творяться:

тільки шумом;
шумом і голосом;
тільки голосом.


До другорядних членів речення належать::

додатки, означення, обставини;
підмети присудки;
означення, обставини, підмети.


У якому рядку при переносі всіх слів враховано правила переносу:

сон-ний, са-джу, ко-льо-ри; 
скрізь, Юлія, відп-ла-та;
паль-ма, бар'єр, оса
.

Граматична основа речення"Реве та стогне Дніпр широкий" (Т.Шевченко)

Дніпр широкий;
реве та стогне Дніпр;
реве Дніпр.
    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти, 2002 р.

webmaster