5 клас 

Українська мова  -2

Спонукання до дії ( прохання наказ) виражається:

у розповідному реченні;
у спонукальному;
у питальному

Підмет найчастіше виражається іменником чи займенником:

у кличному відмінку;
у називному відмінку;
у знахідному відмінку.


У реченні" Київ - столиця України" слово" столиця" є:

підметом; 
іменною частиною складеного іменного присудка;
додатком


Після узагальнюючого слова перед однорідними членами ставиться двокрапка. Вибери правильний варіант запису:

Усе: чарує зір кругом роса, і луг, і вода (В. Сосюра);
Усе чарує зір кругом: роса, і луг, і вода ;
Усе чарує зір: кругом роса, і луг, і вода.

У реченні "Оксана, без сумніву, прийшла вчасно", комами виділяється:

вставне слово;
звертання;
узагальнююче слово.

У реченні "Дрімають села, ясно ще осіннє сонце сяє" , кома стоїть:

між однорідними членами речення;
між частинами складного речення; 
між словосполученнями.

Вкажіть, у якому випадку звертання в реченні виділено комами правильно:

Зоре, моя вечірняя зійди над горою;
Зоре моя вечірняя, зійди над горою;
Зоре моя вечірняя зійди, над горою.

Як правильно розтавити розділові знаки у реченні з прямою мовою:

"Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає?"- в неньки спитала дитина; 
"Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає?"- В неньки спитала дитина;
Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає?-" В неньки спитала дитина".


У якому рядку при переносі всіх слів враховано правила переносу:

сон-ний, са-джу, ко-льо-ри; 
скрізь, Юлія, відп-ла-та;
паль-ма, бар'єр, оса
.

У реченні" Темно-зелені садки дрімають вже без плоду" присудок:

простий; 
складений дієслівний;
складений іменний.
    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster