7 клас 

Українська мова -1

  Синтаксис - це розділ науки про мову, що вивчає:

значущі частини слова;
знаки письма;
речення і словосполучення.


    

Визначте правильне значення фразеологізму "заморити комарика":

поїсти, підкріпитися;
вбити комара;
зловити комара.Пунктуація - це розділ мовознавчої науки, що вивчає:

правила написання слів;
правила вживання розділових знаків;
правила вимови слів.Знайдіть "зайвий" пункт. Частини мови поділяються на:

повнозначні та неповнозначні;
однорідні та неоднорідні;
самостійні та службові.


Частин мови є:

8;
10;
12.

До службових частин мови належать:

прийменник, сполучник, частка, вигук;
прийменник, частка, прислівник, мсполучник; 
прийменник, сполучник, частка.

Знайдіть "зайвий" ряд:

"Вечірня Вінниця", Тбілісі, "Ляля Ратушна";
жоржина, барвінок, мальва;
Вінніпег, Нью-Йорк, Роксолана.


Незмінні форми дієслова - це:

інфінітив, дієприслівник, форми на но-, то-;
інфінітив, дієприкметник, дієприслівник;
дієприкметник, дієприслівник, форми на но-, то-, прислівник.


Займенники співвідносяться з:

іменниками, прикметниками, дієсловами;
прикметниками, іменниками, числівниками;
іменниками, прикметниками, числівниками, прислівниками.

Порядкові числівники відмінюються як:

дробові;
неозначено-кількісні;
прикметники.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти  2002 р. 

webmaster

                                                                              

 
.