8 клас 

Українська мова -1

  Синтаксис - це розділ науки про мову, що вивчає:

будову слова;
звуки мовлення;
речення і словосполучення.


    

В українській мові букв:

30;
32;
33.Виберіть слово, яке логічно в'яжеться із запропонованим  краватка:

дитяче ліжко;
морський рачок;
одяг. Виберіть слово, яке логічно в'яжеться із запропонованим зозуляста:

кобила;
курка;
діброва;


Граматична основа - це:

другорядні члени речення;
підмет і присудок;
обставина, додаток, означення. 

Прикладка -це:

різновид означення;
різновид підмета;
особлива форма дієслова.

Двоскладним називається речення, в яких:

є всі другорядні члени речення;
є підмет і присудок; 
є лише підмет або присудок.

Тире між підметом і присудком ставиться, коли:

підмет виражений числівником, присудок - прислівником;
підмет -вигук, присудок - прикметник;
підмет і присудок - іменники в називному відмінку або інфінитив.


Визначте непоширене речення:

Заглянула зима. 
Розкажу тобі думку таємну...
На ранні трави впали роси.

Неповні речення - це речення, в яких:

пропущено один або кілька його членів;
є лише одне слово.
є лише граматична основа.    


Перша сторінка

© Вінницький Центр альтернативної освіти 2000 р.

webmaster

                                                                              

 
.