8 клас 

Українська мова -2

 Визначте ряд слів, які можуть виступати і як вставні слова, і як члени речення:

на жаль, безумовно, мабуть, справді;
слово честі, можливо, за вченням, по-перше;
кажуть, було, думаю, видно.


    

Розділові знаки при вставних конструкціях:

двокрапка, крапка з комою, тире;
кома, дужки, тире.
лише кома


Вигуки "О, ой" не виділяються комою, коли:

стоять перед прислівником;
стоять перед звертанням.
виражають захоплення.Визначте речення з відокремленим означенням:

Збентежений з такої зустрічі, хлопець ледве не випустив хлібини;
Для Юрка батько був першовідкривачем, порадником, учителем і найкращим другом;
читаючи книжки, набираюсь мудрості.


Знайдіть помилку:

слідуюча зупинка;
сміливий вчинок.
переклад українською мовою

 

У яких відмінках іменники вживаються з прийменниками та без них:

називний відмінок та кличний вілмінок;
місцевий відмінок;

родовий відмінок, давальний відмінок, знахідний відмінок, орудний відмінок

Визначте прикладку, що пишеться через дефіс:

журнал "Відродження";
річка Дніпро;
дівчина вінничанка.


Діалог - це:

висловлювання однієї особи;
повідомлення про якісь події;
розмова двох або кількох осіб.


Визначте словосполучення, у якому неправильно вжитий прийменник:

вибори до рад;
мати до уваги;
за малий час.

Яке словосполучення перекладено правильно:

далёкая Сибирь - далека Сибір;
следующая остановка - наступна остановка;
торжественное шестидесятилетие - урочисте шістдесятиріччя    


Перша сторінка

© Вінницький Центр альтернативної освіти 2002 р. 

webmaster

                                                                              

 
.