9 клас 

Українська мова -1

  Укажіть правильне визначення:

Складними називаються речення:

ускладнені різними синтаксичними конструкціями;
утворені з двох чи кількох простих речень, об'єднаних у одне ціле за змістом та інтонацією;
з кількома групами другорядних членів речення, залежних від складної граматичної основою


    

Виберіть правильне твердження:

Складносурядними називаються речення

утворені з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень;

утворені з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень,поєднаних сурядним зв'язком;

утворені з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень, поєднаних сурядним зв'язком , при цьому одне з речень несе в собі основний зміст, інше - додатковий.

Визначте ряд, у якому правильно наведені сурядні сполучники:

і, та, але, хоч, то, бо, хай, мов, й;
або...або, то...то,хоч...хоч, не тільки...а й, не тільки...але й;
ні...ні, і, та, й, поте, зате, поки, аби.


Виберіть правильне твердження:


У складносурядному реченні кома не ставиться:

перед сурядним сполучником і ( й );
якщо зміст наступного речення невіддільний від змісту попереднього;
коли для обох простих речень є спільне не тільки повнозначне слово, а й неповнозначне.


Укажіть речення, яке не належить до складносурядних:

При згоді й малі справи міцніють, а при незгоді - великі занепадають;
І став улюбленцем донбасівського полку цей бистрий і меткий, і радісний хлопчак.
 Не то осені води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля.

Укажіть складносурядне речення, в якому правильно поставлено тире між його частинами:

Минулася буря - і сонце засіяло. (М. Рильський);
Морозом скувало степ - а потім враз розгасло. (О. Гончар);
яке чудове море - і як легко дихається біля нього!

Укажіть складносурядне речення, в якому правильно поставлені крапка з комою:

По степові зрідка пробігали вантажні машини; й смугами зривалася пилюка.(О. Копиленко);
Все зраділо стрічаючи день; і день зрадів розцвітаючи, - ясний, теплий, погожий. (Панас Мирний);
Дунув вітер понад ставом; і сліду не стало. (Т. Шевченко)

Укажіть речення, в якому правильно розставлені розділові знаки:

Де ви працюєте й коли буде ваша відпустка?
Морозом скувало степ - а потім враз розгасло. (О. Гончар);
Чи то галич налетіла чорна; чи то гору турки обступили. (Леся Українка).


У якому рядку наведено лише сполучники підрядності:

коли, бо, тому що, щоб, не тільки...а й ;
як, наче, неначе,немовби, немовбито, ніби;
якщо...то, так...що, тоді...як, не тільки...але й..

Визначте речення, яке належить до складнопідрядних:

Де степ лежав рудою пустою, там поверхів орлиний змах. (Н. Гнатюк);
Вітру на морі не було, проте клекотав сильний вітер. (М. Трублаїні)
Прийде осінь - у засіках буде хліб золотий    


Перша сторінка

© Вінницький Центр альтернативної освіти 2000 р.

webmaster

                                                                              

 
.