Назад Вперед Зміст

Правила запису складних математичних виразів
у тексті програми

  • Знак множення * ставиться завжди.
  • Риска дробу замінюється знаком / .
  • Аргументи математичних функцій записуються у дужках.
  • Якщо чисельник містить суму або різницю, то він береться у дужки.
  • Якщо знаменник містить будь-яку дію, то він береться у дужки.
  • Запис можна переносити на наступний рядок.

Стандартні математичні функції

Звичайний запис Запис на Паскалі

        

     Abs(x)
Sqr(x)
Sqrt(x)

Приклади запису складних математичних виразів у
тексті програми

Звичайний запис Запис на Паскалі
Sqrt(1+abs(x-5))-(5.4*sqr(x)*x+1)/(2*x)
Sqr(z+67.2)-sqrt(abs(x))/
(sqr(x-z)*sqr(x-z))

Функції перетворення типів

ПрограмаРезультатПояснення
Program P1;
 Var x:real; y:integer;
Begin
 X:=3.7; y:=round(x);
 Writeln(y);
End.
4 Функція round округлює до цілого.
Результат цілий.
Program P2;
 Var x:real;y:integer;
Begin
 X:=3.9; y:=trunc(x);
 Writeln(y);
End.
3 Функція trunc відкидає дробову
частину. Результат цілий.
 
Program P3;
 Var x,y:real;
Begin
 X:=3.9; y:=frac(x);
 Writeln(y:1:2);
End.
0.90Функція frac вибирає дробову
частину.
Program P4;
 Var x,y:real;
Begin
 X:=5.8; y:=int(x);
 Writeln(y:1:2);
End.
5.00Функція int відкидає дробову
частину. Результат дійсний.
 

Назад Вперед Зміст