Назад   Вперед   Зміст

ТЕМА 2. ЛІНІЙНІ ПРОГРАМИ

 1. Перша програма. Особливості написання тексту програм
 2. Дані. Цілі типи
 3. Оператор присвоювання
 4. Оператори виводу на екран
 5. Приклади програм
 6. Алгоритм, блок-схема, програма
 7. Тести
 8. Задачі на обчислення з цілими числами
 9. Оператори вводу даних з клавіатури
 10.  Дійсний тип
 11.  Задачі на оформлення вводу-виводу з дійсними числами
 12.  Правила запису складних математичних виразів
 13.  Задачі на обчислення за формулами з використанням математичних функцій
 14.  Цілочисельне ділення
 15.  Задачі на цілочисельне ділення
 16.  Відповідність типу змінної та типу математичного виразу
 17.  Тестування з теми "Лінійні програми"
 18.  Перевірка лінійних задач у режимі on-line 

Назад Вперед Зміст