Назад Вперед Зміст

Перевірка програм у режимі on-line через Internet

Інструкція

Для того, щоб мати змогу перевірити правильність роботи програми в режимі on-line, слід звернути увагу на правильність введення / виведення даних. Потрібно відразу зчитувати вхідні дані з клавіатури у вказаному в умові порядку, не виводячи попередньо підказку Write (‘введіть …’). Виводити результати також потрібно без будь-яких коментарів і в чітко вказаній послідовності.

Не можна використовувати модулі, зокрема Crt.

Програму слід зберігати під назвою, вказаною в умові задачі.

Розглянемо приклад.
Дано два числа х і у. Обчислити їх суму і частку. Результат має містити 3 знаки після коми (без округлення).

Початковий варіант програми  Програма для перевірки в on-line
Program Syma;
 Var
    x, y , s, z : real;
Begin
   Write(‘x, y - ?’);
   Readln(x, y);
   s:= x+y;
   y:= x/y;
  Writeln(‘s=’, s:5:3);
  Writeln(‘z=’, z5:3);
  Readln;
End.
Program Syma;
 Var
     x, y , s, z : real;
Begin
   Readln(x, y);
   s:= x+y;
   y:= x/y;
   Write (s:5:3);
   Write (z:5:3);
End.

Набравши та відкомпілювавши програму, натисніть гіперпосилання ПЕРЕВІРИТИ ТУТ, яке є після кожної умови задачі.

 Відкриється нове вікно:   

Вводимо:
                    Задача::  Syma (назва програми за умовою задачі)
          Мова програмування:  pas (якщо розв’язок на Pascal)
          Розв'язок:  натиснути кнопку Обзор… і обрати потрібний файл.Після того, як заповнені всі поля в формі, натисніть кнопку Проверить.
 


СПИСОК  ЛІНІЙНИХ  ЗАДАЧ


Задача GIRLS

Якщо на одну шальку терезів посадити Даринку, яка важить n кг, і Тетянку, яка важить на 5 кг більше, а на іншу насипати m кг цукерок, то скільки кілограм цукерок доведеться з’їсти дівчаткам, щоб шальки терезів врівноважились?

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури два цілих числа n і m.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне шукане число.

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 40
  89
Вихід: 4

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача MIRROR

У Несміяни кругле обличчя, радіус якого R см. Визначте, яку сторону повинно мати квадратне дзеркало, щоб, коли Несміяна милується собою, її відображення поміщалось у дзеркалі?

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури одне дійсне число R.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне дійсне число – сторону дзеркала. Результат містить 2 знаки після коми (без округлення).

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 7.6
Вихід: 15.20

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача PUPIL

Учень-невдаха Сашко сів виконувати домашнє завдання і просидів за столом 2 години. З них х хвилин він чухав потилицю і дивився у вікно, у шукав у письмовому столі гумку, щоб стерти у підручнику з англійської мови карикатуру на свого товариша, на малювання якої він витратив перед цим z хвилин. Решту часу Сашко перекладав англійські слова. Скільки слів він встиг перекласти, якщо переклад одного слова у нього займав 5 хвилин?
Примітка. Використовувати цілочисельне ділення (команду div).

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури три цілих числа x, y, z.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне число – шукану кількість слів.

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 10   15   25
Вихід: 14

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача CUBE

Дано довжину ребра куба. Знайти його об’єм та площу всієї поверхні.

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури одне ціле число.

Вихідні дані
Ви виводите на екран два цілих числа – об’єм та площу поверхні куба.

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 4
Вихід: 64   96

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача SALARY

Визначити, яку заробітну платню одержить на фірмі сумісник за виконану роботу, якщо йому нараховано S грн., а податок становить 20%.

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури одне дійсне число S.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне дійсне число з двома знаками після коми (без округлення).

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 1000
Вихід: 800.00

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача CIRCLE2

Дано довжину кола. Визначити площу круга, обмеженого цим колом.

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури одне дійсне число.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне дійсне число (без округлення).

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 12
Вихід: 11.459

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача SEGMENT

Знайти координати середини відрізка та довжину відрізка, заданого точками (х1, у1) і (х2, у2).

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури чотири цілих числа х1, у1, х2, у2.

Вихідні дані
Ви виводите на екран три дійсних числа – абсцису і ординату середини відрізка та довжину відрізка. Результати містять чотири знаки після коми (без округлення).

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 10   12   10   -34
Вихід: 10.0000   -11.0000   46.0000Задача TRIANGLE

Дано катет а і гіпотенузу с прямокутного трикутника. Обчислити площу вписаного в нього кола, якщо радіус кола , де a, b - катети, c - гіпотенуза.

Примітка: У Pascal для позначення числа використовується константа рі. Наприклад, записується 2*рі.

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури два дійсних числа а, с.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне дійсне число з трьома знаками після коми (без округлення).

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 12   15
Вихід: 28.274

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача HEIGHTS

Дано сторони трикутника а, b, с. Знайти висоти трикутника, радіуси вписаного та описаного кіл.


Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури три дійсних числа а, b, с.

Вихідні дані
Ви виводите на екран п’ять дійсних чисел з трьома знаками після коми (без округлення).

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 23.000   34.000   43.000
Вихід: 33.813   22.873   18.086   21.619   7.777


Назад Вперед Зміст