Назад Вперед Зміст

Повний умовний оператор

Повний умовний оператор використовується, якщо потрібно виконати одну з двох груп операторів в залежності від деякої умови.

IF <умова В> THEN 
  BEGIN 
   S1;S2;…;Sn;
  END
ELSE 
  BEGIN 
   P1;P2;…;Pn;
  END;
T1;

Якщо умова B вірна, то виконуються оператори S1, S2,…, Sn. Якщо умова не вірна, то виконуються оператори P1,P2,…, Pn. Потім виконується оператор T1.

Написана вище конструкція на блок-схемі відображається так:

Завжди виконується одна з двох груп операторів:  S1, S2,…, Sn або P1,P2,…, Pn.

Не може бути випадків, коли виконуються обидві групи операторів.

Не може бути випадків, коли не виконується жодна з груп операторів.

Приклади роботи оператора

У прикладі, в залежності від значення x виконуються різні оператори. Оператори, що виконуються у програмі, виділені жирним.

Програма Пояснення На екрані
Program p1;
 Var x:integer;
begin
  X:=-5;
  IF X<0 THEN
   BEGIN
      x:=x+5;
      writeln(x)
   END

        ELSE
   BEGIN
     X:=x*2;
     writeln(x)
   END;
  Writeln(‘кінець’)
End.
X:=-5;
Оскільки X<0 (умова вірна), то виконуються оператори, що стоять після THEN, тобто x:=x+5; writeln(x). Ті оператори, що стоять після ELSE, пропускаються, і потім виконується оператор
Writeln(‘кінець’).
0
кінець
Program p2;
  Var x:integer;
begin
  X:=5;
  IF X<0
THEN
    BEGIN
      x:=x+5;
      writeln(x)
    END
         ELSE
   BEGIN
     X:=x*2;
     writeln(x)
   END;
   Writeln(‘кінець’)

End.
X:=5;
Оскільки X>=0 (умова не вірна), то ті оператори, що стоять після THEN, пропускаються, і виконуються оператори, що стоять після ELSE, тобто X:=x*2; writeln(x).
Потім виконується оператор Writeln(‘кінець’).
 
10
кінець

Блок-схема програми

Назад Вперед Зміст