Назад Зміст Вперед

Проста умова

Проста умова – два математичних вирази, між якими стоїть знак порівняння:

Знак Порівняння
= дорівнює
> більше
< менше
>= більше чи дорівнює
<= менше чи дорівнює
<> не дорівнює

Приклади простих умов

Ствердження Умова
Ціле число x кратне 5X mod 5=0
Ціле число x непарнеX mod 2<>0
Число x від’ємне X<0
Натуральне число x закінчується цифрою 7X mod 10=7
Натуральне число x - однозначне X div 10=0
Натуральне число M - не кратне цілому числу NM mod N<>0
Натуральне трьохзначне число x починається та
закінчується однаковими цифрами
X div 100=X mod 10
Число x вдвічі більше за число y X=2*y
Число x менше числа y на 3 X=y–3
Числа X та Y мають різні знаки X*Y<0

Якщо в умові використовується операція div або mod, типи обох операндів (ділене та дільник) повинні бути цілими.

Назад Зміст Вперед