Назад Зміст Вперед

Задачі з неповним умовним оператором

Приклад 1

Дано номер місяця. Визначити пору року.

Дано: ціле додатне число, що є номером місяця.

Знайти: умови, при яких за цим числом можна було б з’ясувати, яка це пора року (зима, весна, літо, осінь, чи це число не може бути номером місяця).

Змінні:

Вхідні:

Алгоритм

 1. Введення числа n.
 2. Розглянемо такі випадки:
 3. Інших випадків бути не може, отже, потрібно 5 неповних умовних операторів.

Програма

 Var n:byte;
begin
 write('месяц '); read(n);
 if (n=1)or(n=2)or(n=12) then writeln('зима');
 if (n>=3)and(n<=5) then writeln('весна');
 if (n>=6)and(n<=8) then writeln('лето');
 if (n>=9)and(n<=11) then writeln('осень');
 if (n>12)or(n=0) then writeln('ошибка');
end.

Блок-схема програми

Приклад 2

Дано три різних цілих числа. Знайдіть добуток двох найменших з них.

Дано: три різних цілих числа

Знайти: найбільше число, а два інших числа перемножити і результат вивести на екран.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Алгоритм

 1. Введеня чисел n1, n2, n3.
 2. Знаходимо найбільше з трьох чисел. Це може бути:
 3. Інших випадків бути не може, отже, потрібно 3 неповних умовних оператори, в яких умова визначає найбільше число, а змінній p присвоюється добуток двох інших чисел.
 4. Виведення значення p.

Програма

 Var n1,n2,n3:integer; p:longint;
begin
 write('введите 3 числа '); read(n1,n2,n3);
 if (n1>n2)and(n1>n3) then p:=n2*n3;
 if (n2>n1)and(n2>n3) then p:=n1*n3;
 if (n3>n1)and(n3>n2) then p:=n2*n1;
 writeln(p);
end.

Варіанти задач

 1. Дано цифру. Надрукувати відповідну римську цифру.
 2. Надрукуйте номер чверті координатної площини, якій належить точка з координатами (x, y), при умові, що x<>0 та y<>0.
 3. Дано номер дня тижня. Виведіть на екран назву дня (1- понеділок, ...).
 4. Дано кут. Визначте його тип (гострий, прямий, тупий, розгорнутий, більше розгорнутого).
 5. У чемпіонаті з футболу команді за виграш дається 3 очки, за програш – 0, за нічию – 1. Відома кількість очок, які отримала команда за гру. Виведіть на екран словесний результат гри: виграш, програш, нічия.
 6. Дано температура. Виведіть стан, у якому знаходиться вода при цій температурі (лід, вода, пара).
 7. Дано номер місяця. Виведіть на екран кількість днів у цьому місяці (рік не високосний).
 8. Дано три дійсних числа. Піднести до квадрату тільки від’ємні.
 9. Дано 3 дійсних числа. Знайти серед них мінімальне та його порядковий номер.
 10. Дано чотири цілих числа. Відомо, що три з них рівні між собою, а четверте ні. Знайдіть порядковий номер цього числа.
 11. Дани три різних цілих числа. Знайдіть суму двох найбільших з них.
 12. Дани три різних цілих числа. Визначте, яке з них найбільше, найменше, середнє.
 13. Дано ціле число K (1<=k<=365). визначте, яким днем тижня (понеділком, вівторком, ...) є k–й день не високосного року, в якому 1 січня – понеділок.
 14. Дано дві трійки дійсних чисел. У кожній трійці всі числа різні. Знайдіть середнє арифметичне середніх чисел кожної трійки (середнім назвемо таке число в трійці, яке більше найменшого з чисел, але менше найбільшого).
 15. Дано точка M(x, y). Визначте, де вона знаходиться: на прямокутнику: всередині чи зовні його.
 16. Дано точка M(x, y). Визначте, де вона знаходиться на прямокутнику: всередині чи ззовні його.
 17. Знайти взаємне розташування на числовій прямій відрізків [a, b] і [c, d] (перетинаються, співпадають, не перетинаються, дотикаються). На малюнку зображено випадок, коли відрізки перетинають.

Назад Зміст Вперед