Назад Зміст Вперед

Задачі на знаходження суми, добутку, кількості

Знаходження суми

s:=0; початкове значення
s:=s+a; де а - довільні числа

Знаходження добутку

p:=1; початкове значення
p:=p*a; де а - довільні числа

Знаходження кількості

k:=0; початкове значення
k:=k+1; збільшення лічильника

У цих формулах перший оператор присвоєння (початкове значення) виконується один раз, другий оператор виконується декілька разів, при цьому число а кожний раз інше.

Приклад 1

Дано три будь-яких цілих числа. Знайти суму парних.

Дано: три будь-яких цілих числа

Знайти: суму тих, що парні

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Всі дані цілого типу, тому що парність перевіряється  за допомогою операцій цілочисельного ділення.

Алгоритм

 1. Введення чисел a, b, c.
 2. Встановлення початкового значення суми s:=0.
 3. Перевіряємо кожне число на парність:
 4. Чисел 3, отже, потрібно 3 перевірки, 3 неповних умовних оператори.
 5. Виведення s на екран.

Програма

 Var a,b,c,s:integer;
begin
 read(a,b,c); s:=0;
 if a mod 2=0 then s:=s+a;
 if b mod 2=0 then s:=s+b;
 if c mod 2=0 then s:=s+c;
 writeln(s);
end.

Блок-схема програми

Приклад 2

Дано три будь-яких дійсних числа. Знайти добуток тих, що належать інтервалу [-10, 10].

Дано: три будь-яких дійсних числа

Знайти: добуток тих, що більші -10, та менші 10.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Всі дані дійсного типу.

Алгоритм

 1. Ввід чисел a, b, c.
 2. Встановлення початкового значення добутку p:=1.
 3. Перевіряємо кожне число на входження в інтервал:
 4. Чисел 3, отже, потрібно 3 перевірки, 3 неповних умовних оператори.
 5. Виведення p на екран.

Програма

 Var a, b, c, p:real;
begin
 read(a,b,c); p:=1;
 if (a>=-10)and(a<=10) then p:=p*a;
 if (b>=-10)and(b<=10) then p:=p*b;
 if (c>=-10)and(c<=10) then p:=p*c;
 writeln(p:1:1);
end.

Приклад 3

Дано три будь-яких дійсних числа. Знайти кількість від’ємних.

Дано: три будь-яких дійсних числа.

Знайти: кількість від’ємних.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Всі вхідні дані дійсного типу, кількість завжди цілого типу.

Алгоритм

 1. Введення чисел a, b, c.
 2. Встановлення початкового значення кількості k:=0.
 3. Перевіряємо кожне число на від’ємність:
 4. Чисел 3, отже, потрібно 3 перевірки, 3 неповних умовних оператори.
 5. Виведення k на екран.

Програма

 Var a,b,c:real; k:integer;
begin
 read(a,b,c); k:=0;
 if a<0 then k:=k+1;
 if b<0 then k:=k+1;
 if c<0 then k:=k+1;
 writeln(k);
end.

Варіанти задач

 1. Дано три будь-яких дійсних числа. Знайти суму додатних.
 2. Дано три будь-яких цілих числа. Знайти добуток тих, що кратні 3.
 3. Дано три будь-яких дійсних числа. Знайти кількість тих, що належать інтервалу [-2, 20].
 4. Дано три будь-яких дійсних числа. Знайти добуток тих, що належать інтервалу [3, 13].
 5. Дано три будь-яких цілих числа. Знайти суму тих, діляться на 5.
 6. Дано три будь-яких цілих числа. Знайти кількість тих, що закінчуються цифрою 6.
 7. Дано три цілих числа. Знайти добуток тих, що закінчуються цифрою 9.
 8. Дано три будь-яких дійсних числа. Знайти суму тих, що належать інтервалу [-6, 6].
 9. Дано три будь-яких цілих числа. Знайти кількість тих, діляться на 10.
 10. Дано три будь-яких цілих числа. Знайти добуток додатних парних чисел.
 11. Дано чотири будь-яких цілих числа. Знайти суму тих, що кратні 7 та закінчуються на 1.
 12. Дано три будь-яких дійсних числа. Знайти кількість тих, що більше 70.
 13. Дано три будь-яких цілих числа. Знайти добуток непарних, що менші за 10.
 14. Дано чотири будь-яких дійсних числа. Знайти суму додатних, що менші за 100.
 15. Дано ціле трьохзначне число. Знайдіть у ньому кількість цифр 1.
 16. Дано три цілих числа. Знайти добуток тих, що кратні своїй останній цифрі.

Назад Зміст Вперед