Назад Зміст Вперед

Задачі на пошук першого та останнього чисел з заданою властивістю

За даним алгоритмом можна з декількох чисел (символів) знаходити перші (останні) числа (символи) з будь-якою властивістю.

Правило

При складанні програм на знаходження першого або останнього числа з заданою властивістю з декількох чисел, потрібно пам’ятати:

 1. Тип першого (останнього) числа співпадає з типом чисел, серед яких його обирають.
 2. Тип порядкових номерів завжди цілий .
 3. Перед циклом потрібно присвоїти початкове значення, що дорівнює 0, змінній, в який буде знаходитись порядковий номер шуканого числа.
 4. У циклі for i:=1 to n do
  • Вводиться наступне число a.
  • Це число a та його порядковий номер запам’ятовують, якщо:
   • Для знаходження першого числа – введене число a відповідає вказаній властивості та є першим з таких чисел (порядковий номер шуканого числа дорівнює 0).
   • Для знаходження останнього числа – для всіх чисел a, що відповідають вказаній властивості.
  • Якщо введене число a не відповідає вказаній властивості, то значення a та його порядковий номер не запам’ятовують.
 5. Після завершення циклу знайдені значення виводяться на екран.

Приклад 1

Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Знайти серед цих символів останню маленьку латинську голосну літеру та її порядковий номер. Якщо таких літер немає, то вивести No.

Результат роботи програми

ВивідВивідПояснення
6
f
a
4
i
o
p
o 5 Перше число 6 це кількість символів.
Наступні символи мають порядкові номери:
f – 1, a – 2, 4 – 3, i – 4, o – 5, p –6.
Серед цих шести символів голосних три.
Перша a має порядковий номер 2.
Друга i має порядковий номер 4.
Третя o має порядковий номер 5.
Нам потрібна остання, з порядковим номером 5.
3
S
R
t
NO 

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно ввести кількість символів оператором readln(n).
 2. Потім потрібно встановити початкове значення змінній nost. Будемо вважати, що голосних літер немає, тому nost:=0. Якщо зустрінемо голосну літеру, то у цю змінну будемо запам’ятовувати її порядковий номер.
 3. У циклі for i:=1 to n do у операторних дужках будемо виконувати такі дії :
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n символів, у змінних ost та nost залишаться значення для останньої голосної літери. Якщо голосних літер не було, значення nost не зміниться і nost=0.
 5. Перевіряємо nost:

Програма

 var i,n,nost:integer;a,ost:char;
begin
 readln(n);nost:=0;
 for i:=1 to n do
 begin
    readln(a);
    if (a='a')or(a='e')or(a='u')or(a='i')or(a='o')
        then begin ost:=a; nost:=i; end;
 end;
 if nost<>0 then writeln(ost,' ',nost)
            else writeln('NO');
end.

Трасування програми

У приведеній нижче таблиці для нашого прикладу проводиться „трасування” програми, тобто програма виконується по крокам, вказуються оператори, що виконуються та відповідні зміни значень змінних.

ОператорПояснення nostnostia
readln(n) Ввід кількості символів6    
nost:=0Початкове значення  0  
i:=1 Заголовок циклу   1 
readln(a); Ввід наступного символу    f
If (a='a') or (a='e') or (a='u')or(a='i')or(a='o') Невірно, бо f      
i:=2 Заголовок циклу   2 
readln(a); Ввід наступного символу    а
If (a='a') or (a='e') or (a='u')or(a='i')or(a='o') Вірно, бо а     
ost:=a; nost:=i; Виконуються, бо вірно а2  
i:=3 Заголовок циклу   3 
readln(a); Ввід наступного символу    4
If (a='a') or (a='e') or (a='u')or(a='i')or(a='o') Невірно, бо 4     
i:=4 Заголовок циклу   4 
readln(a); Ввід наступного символу    і
If (a='a') or (a='e') or (a='u')or(a='i')or(a='o') Вірно, бо і     
ost:=a; nost:=i;Виконуються, бо вірно і4  
i:=5 Заголовок циклу   5 
readln(a); Ввід наступного символу    о
If (a='a') or (a='e') or (a='u')or(a='i')or(a='o') Вірно, бо о     
ost:=a; nost:=i;Виконуються, бо вірно о5  
i:=6 Заголовок циклу. Останній виток.   6 
readln(a); Ввід наступного символу    р
If (a='a') or (a='e') or (a='u')or(a='i')or(a='o') Невірно, бо р     
if nost<>0 Вірно, бо 5     
writeln(ost,' ',nost) Вивід отриманих значень     

Приклад 2

Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти серед цих чисел перше від’ємне число та його порядковий номер. Якщо від’ємних чисел немає, то вивести NO.

Результат роботи програми

ВвідВивідПояснення
4
8 -3 7 -2
-3.0 2 Перше число 4 це кількість чисел.
Числа мають порядкові номери:
8 – 1, -3 – 2, 7 – 3, -2 –4.
Серед цих чотирьох чисел від’ємних два.
Перше -3 має порядковий номер 2.
Друге -2 має порядковий номер 4.
Нам потрібно перше, з порядковим номером 2.
3
8 5 3
NoВід’ємних чисел немає

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно ввести кількість чисел оператором read(n).
 2. Потім потрібно встановити початкове значення змінній npa. Будемо вважати, що від’ємних чисел немає, тому npa:=0. Якщо зустрінемо перше від’ємне число, то у цю змінну будемо запам’ятовувати його порядковий номер.
 3. У циклі for i:=1 to n do у операторних дужках будемо виконувати такі дії:
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n чисел, у змінних pa та npa залишаться значення для першого від’ємного числа. Якщо від’ємних чисел не було, значення npa не зміниться і npa=0.
 5. Перевіряємо npa:

Блок–схема програми

Програма

 var i,n,npa:integer;a,pa:real;
begin
 read(n);npa:=0;
 for i:=1 to n do
 begin
   read(a);
   if (a < 0)and(npa=0) then
     begin npa:=i;pa:=a;end;
 end;
 if npa<>0 then writeln(pa:1:1,' ',npa)
           else writeln('NO');
end.

Варіанти задач

 1. Ввести з клавіатури n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше парне число та його порядковий номер. Якщо парних чисел немає, то вивести NO.
 2. Ввести з клавіатури n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє непарне число та його порядковий номер. Якщо непарних чисел немає, то вивести NO.
 3. Ввести з клавіатури n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше число, що закінчується цифрою 0, та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 4. Ввести з клавіатури n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, що закінчується цифрою 7, та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 5. Ввести з клавіатури n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше число, що кратне 3 та закінчується цифрою 5, та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 6. Ввести з клавіатури n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, що кратне 2 і не кратне 3, та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 7. Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти серед цих чисел перше число, що більше 100, та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 8. Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, що менше 10, та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 9. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Серед них є декілька символів „*”. Знайти порядковий номер першої зірочки. Якщо зірочок немає, то вивести NO.
 10. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Серед них є декілька символів „*”. Знайти порядковий номер останньої зірочки. Якщо зірочок немає, то вивести NO.
 11. Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти серед цих чисел перше число, що належить інтервалу [-10, 10], та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 12. Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, що належить інтервалу [5, 15], та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 13. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Серед них є декілька цифр. Знайти порядковий номер першої цифри. Якщо цифр немає, то вивести NO.
 14. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Серед них є декілька великих російських літер. Знайти порядковий номер останньої такої літери. Якщо таких літер немає, то вивести NO.
 15. Ввести з клавіатури дійсне число x та n будь-яких дійсних чисел. Чи є серед цих n чисел число x? Якщо є, то вивести порядковий номер першого числа x. Якщо такого числа немає, то вивести NO.
 16. Ввести з клавіатури число дійсне x та n будь-яких дійсних чисел. Чи є серед цих n чисел число x? Якщо є, то вивести порядковий номер останнього числа x. Якщо такого числа немає, то вивести NO.

Назад Зміст Вперед