Назад Зміст Вперед

Задачі на пошук максимального та мінімального

Задачі на знаходження найбільшого та найменшого числа серед декількох чисел мають простий стандартний алгоритм.

Правило знаходження max або min

При складанні програм на знаходження найбільшого або найменшого числа з декількох чисел, потрібно пам’ятати:

 1. Тип max (min) співпадає з типом чисел, серед яких обирають найбільше (найменше)
 2. Тип порядкових номерів nmax (nmin) завжди цілий
 3. Перед циклом потрібно присвоїти початкові значення max (min) та його порядковому номеру nmax (nmin). Ці значення повинні співпадати з першим числом.
 4. У циклі for i:=2 to n do:
  • вводиться наступне число a;
  • число a перевіряється таким чином:
   • if a > max для знаходження першого max;
   • if a >= max для знаходження останнього max;
   • if a < min для знаходження першого min;
   • if a <= min для знаходження останнього min.
  • якщо умова вірна, то це число a та його порядковий номер запам’ятовують, тобто виконуються оператори max:=a (min:=a) та nmax:=i (nmin:=i). Якщо порядкові номери nmax (nmin) не потрібні, то їх не запам’ятовують.
 5. Після завершення циклу знайдені значення виводяться на екран.

Приклад 1

Дано n цілих чисел. Знайти серед них максимальне та його порядковий номер. Якщо є декілька таких чисел, то визначте порядковий номер першого такого числа.

Результат роботи програми

ВвідВивідПояснення
6
6 7 8 3 8 5
8 3 Перше число 6 це кількість чисел.
Наступні числа мають порядкові номери:
6 – 1, 7 – 2, 8 – 3, 3 – 4, 8 – 5, 5 –6.
Серед цих шістьох чисел найбільше 8.
Одна 8 має порядковий номер 3.
Друга 8 має порядковий номер 5.
Нам потрібна перша, з порядковим номером 3.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно ввести кількість чисел оператором read(n).
 2. Потім потрібно встановити початкове значення змінним max та nmax. Будемо вважати, що перше число є найбільшим. Тому введемо його значення у змінну max оператором read(max) та присвоїмо значення змінній nmax оператором nmax:=1. Після цього (для нашого прикладу) значення max буде 6.
 3. У циклі for i:=2 to n do у операторних дужках будемо виконувати такі дії (цикл від 2, тому що перше число вже ввели):
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n чисел, у змінній max буде значення найбільшого з чисел, а у змінній nmax його порядковий номер. Ці дані виводяться на екран оператором writeln(max,' ',nmax).

Програма

 var i,max,nmax,n,a:integer;
begin
 read(n); read(max);nmax:=1;
 for i:=2 to n do
 begin
   read(a);
     if a >max then begin max:=a; nmax:=i;end;
 end;
 writeln(max,' ',nmax);
end.

Трасування програми

У приведеній нижче таблиці для нашого прикладу проводиться „трасування” програми, тобто програма виконується по крокам, вказуються оператори, що виконуються та відповідні зміни значень змінних.

ОператорПояснення nmaxnmaxia
read(n) Ввід кількості чисел 6    
read(max) Ввід першого числа у змінну max 6   
nmax:=1 Початкове значення номеру  1  
i:=2 Заголовок циклу   2 
read(a) Ввід другого числа     7
if a >max Вірно, бо 7> 6      
max:=a; nmax:=i; Виконуються, бо вірно 72  
i:=3 Заголовок циклу    3 
read(a) Ввід третього числа     8
if a >max Вірно, бо 8> 7      
max:=a; nmax:=i; Виконуються, бо вірно 83  
i:=4 Заголовок циклу    4 
read(a) Ввід четвертого числа    3
if a >max Невірно, бо 3<8, тому на наступний виток циклу      
i:=5 Заголовок циклу   5 
read(a) Ввід п’ятого числа     8
if a >max Невірно, бо 8=8, тому на наступний виток циклу     
i:=6 Заголовок циклу. Останній виток.   6 
read(a) Ввід шостого числа     5
if a >max Невірно, бо 5<8, тому на кінець циклу     
writeln(max,' ',nmax) Вивід отриманих значень.      

Приклад 2

Ввести з клавіатури n будь-яких дійсних чисел. Знайти максимальне та мінімальне числа.

У цій програмі потрібно одночасно знайти і найбільше і найменше числа. Тому початкове значення ми будемо встановлювати однакове для max і для min. У циклі кожне число будемо перевіряти і на „більше” і на „менше”. Порядкові номери непотрібні, тому їх не запам’ятовуємо.

Результат роботи програми

ВвідВивідПояснення
6
6 2 8 2 8 9
3 Перше число 6 це кількість чисел.
Серед цих шістьох чисел найбільше 9, а найменше 2.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно ввести кількість чисел оператором read(n).
 2. Потім потрібно встановити початкове значення змінним max та min. Це значення для обох змінних повинно співпадати з першим числом. Тому у першу змінну ми це значення введемо з клавіатури, а другій змінній присвоїмо.
 3. У циклі for i:=2 to n do у операторних дужках будемо виконувати такі дії (цикл від 2, тому що перше число вже ввели):
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n чисел, у змінній max буде значення найбільшого з чисел, а у змінній min буде значення найменшого з чисел. Ці дані виводяться на екран оператором writeln(max:1:2,' ', min:1:2). Числа дійсні, тому виводяться у форматованому вигляді.

Програма

 var i,n:integer;max,min,a:real;
begin
 read(n); read(max);min:=max;
 for i:=2 to n do
 begin
   read(a);
   if a > max then max:=a;
   if a < min then min:=a;
 end;
 writeln(max:1:2,' ',min:1:2);
end.

Приклад 3

Ввести з клавіатури n будь-яких дійсних чисел. Визначте число, що найближче до цілого числа. Якщо таких чисел декілька, то визначте перше з них.

У цій програмі будемо знаходити мінімальне значення не для чисел a, а для модуля різниці між числом та числом округленим до цілого, тобто для чисел riz.

Результат роботи програми

ВвідВивідПояснення
4
4.3 5.9 3.1 2.6
5.9 4 це кількість чисел.
Перше число 4.3, округлюється до 4, 4.3–4 =0.3
Друге число 5.9, округлюється до 6, 5.9-6=-0.1
Третє число 3.1, округлюється до 3, 3.1-3=0.1
Четверте число 2.6, округлюється до 3, 2.6-3=-0.4
Найближчі до цілого два числа: 5.9 до 6 і 3.1 до 3. Перше з них 5.9

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно ввести кількість чисел оператором read(n).
 2. Потім вводимо перше число у змінну min.
 3. Тепер потрібно встановити початкове значення змінній minriz:=abs(min-round(min)).
 4. У циклі for i:=2 to n do у операторних дужках будемо виконувати такі дії (цикл від 2, тому що перше число вже ввели):
 5. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n чисел, у змінній min буде значення числа найближчого до цілого. Це число виводиться на екран оператором writeln(min:1:1).

Програма

 var i,n:integer;minriz,min,riz,a:real;
begin
 read(n);
 read(min); minriz:=abs(min-round(min));
 for i:=2 to n do
 begin
   read(a); riz:=abs(a-round(a));
   if riz < minriz then
     begin minriz:=riz; min:=a; end;
 end;
 writeln(min:1:1);
end.

Приклад 4

Дано n цілих чисел. Визначте максимальну кількість 0, що йдуть підряд.

У цій програмі будемо рахувати нулі, що йдуть підряд та знаходити максимальне значення серед цих лічильників.

Результат роботи програми

ВвідВивідПояснення
7
2 0 0 8 0 0 0
3 7 це кількість чисел.
В першій групі 2 нулі, у другій групі 3 нулі, тому відповідь 3.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно ввести кількість чисел оператором read(n).
 2. Потім потрібно встановити початкове значення змінній max:=0, тобто вважаємо що нулів немає.
 3. Встановлюємо початкове значення лічильника нулів k:=0.
 4. У циклі for i:=1 to n do у операторних дужках будемо виконувати такі дії:
 5. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n чисел, у змінній max буде максимальне значення серед лічильників нулів k. Це число виводиться на екран оператором writeln(max).

Програма

 var i,max,k,n,a:integer;
begin
 read(n); max:=0;k:=0;
 for i:=1 to n do
 begin
   read(a);
   if a =0 then
     begin
       k:=k+1;
       if k>max then max:=k;
     end
           else k:=0;
 end;
 writeln(max);
end.

Трасування програми

У приведеній нижче таблиці для нашого прикладу проводиться „трасування” програми, тобто програма виконується по крокам, вказуються оператори, що виконуються та відповідні зміни значень змінних.

ОператорПояснення nmaxkia
read(n) Ввід кількості чисел7    
max:=0 Початкове значення max 0   
k:=0 Початкове значення лічильнику нулів  0  
i:=1 Заголовок циклу   1 
read(a) Ввід першого числа    2
if a =0 Невірно, бо a=2     
k:=0 Виконується, бо невірно  0  
i:=2 Заголовок циклу   2 
read(a) Ввід другого числа    0
if a =0 Вірно, бо a=0     
k:=k+1 Виконуються, бо вірно  1  
if k>max Вірно, бо 1>0     
max:=k Виконується, бо вірно 1   
i:=3 Заголовок циклу   3 
read(a) Ввід третього числа    0
if a =0 Вірно, бо a=0     
k:=k+1 Виконуються, бо вірно  2  
if k>max Вірно, бо 2>0     
max:=k Виконуються, бо вірно 2   
i:=4 Заголовок циклу   4 
read(a) Ввід четвертого числа    8
if a =0 Невірно, бо a=8     
k:=0 Виконується, бо невірно  0  
i:=5 Заголовок циклу   5 
read(a) Ввід п’ятого числа    0
if a =0 Вірно, бо a=0     
k:=k+1 Виконуються, бо вірно  1  
if k>max Невірно, бо 1<2     
i:=6 Заголовок циклу   6 
read(a) Ввід шостого числа    0
if a =0 Вірно, бо a=0     
k:=k+1 Виконуються, бо вірно  2  
if k>max Невірно, бо 2=2     
i:=7 Заголовок циклу. Останній виток   7 
read(a) Ввід сьомого числа    0
if a =0 Вірно, бо a=0     
k:=k+1 Виконуються, бо вірно  3  
if k>max Вірно, бо 3>2     
max:=k Виконується, бо вірно 3   
writeln(max) Вивід отриманого значення     

Варіанти задач

 1. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти серед них максимальне.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти серед них мінімальне.
 3. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Знайти „максимальний” символ.
 4. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Знайти „мінімальний” символ.
 5. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти мінімальне та його порядковий номер. Якщо є декілька таких чисел, то визначте порядковий номер першого такого числа.
 6. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти максимальне та його порядковий номер. Якщо таких чисел декілька, то знайти порядковий номер останнього такого числа.
 7. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти мінімальне та його порядковий номер. Якщо є декілька таких чисел, то визначте порядковий номер останнього такого числа.
 8. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Знайти „максимальний” символ. Якщо таких символів декілька, то вивести порядковий номер першого з них.
 9. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Знайти „максимальний” символ. Якщо таких символів декілька, то вивести порядковий номер останнього з них.
 10. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Знайти „мінімальний” символ. Якщо таких символів декілька, то вивести порядковий номер першого з них.
 11. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Знайти „мінімальний” символ. Якщо таких символів декілька, то вивести порядковий номер останнього з них.
 12. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Знайти перший „мінімальний” та останній „максимальний” символи.
 13. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти середнє арифметичне максимального та мінімального з них.
 14. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. З’ясувати, яке число введено раніше, максимальне чи мінімальне?
 15. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Визначте мінімальну кількість від’ємних чисел, що йдуть підряд.
 16. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел та число k. Знайдіть число (його порядковий номер і значення) найдальший від k.

Назад Зміст Вперед