Назад Зміст Вперед

Тестування з теми "ЦИКЛИ З ПАРАМЕТРОМ"
1. До циклічних операторів відносяться:
for, case, if;
while, repeat, if;
for, while, repeat;
for, while, repeat, if, case.
2. Якщо заздалегідь не відомо, скільки разів буде виконуватись цикл, то не використовують:
for;
while;
repeat;
while, repeat.
3. Фрагмент програми

    k:= -7;

    for  i:=1 to 4 do

    begin

        Write(k,'  ');

        k:= k + i;

    end;

 виведе:
-7  -6  -5  -4;
-6  -4  -1  3;
-7  -5  -3  -1 ;
-7  -6  -4  -1.

4. Цикл  for i:= 20 to 1 do виконається:
жодного разу;
20 раз;
19 раз;
21 раз.

5. Фрагмент програми

  s:= 0;

  for  i:= -3 to 1 do

       Write(i,'  ');

       s:= s+i;

       Write(s);

 виведе:
-3  -2  -1  0  1  -5;
-2  -1  0  1  2  0;
-1  0  1  2  3  1;
-1  0  1  2  3  5.

6. Фрагмент програми

  s:= 0;

  for j:= 'a' to 'd' do

       s:= s+5

  Write(s);

 виведе:
20;
0;
15;
10.

7. При "зацикленні" програми слід натиснути:
Ctrl+Break;
Esc;
F1;
Ctrl+F1.

8. Фрагмент програми

  for  i:= 100 to 999 do

  begin

      c1:= i mod 10;

      c2:= (i div 10) mod 10;

      c3:= i div 10;

      if   c2=c1+c3

          then Write(i,' ');

  end

 надрукує тризначні числа, у яких:
остання цифра дорівнює сумі перших двох;
перша цифра дорівнює сумі середньої та останньої;
середня цифра дорівнює сумі першої та останньої.

9. Фрагмент програми

 for  i:= 100 to 999 do

 begin

      if  i mod 7=0

           then begin

                        c1:= i div 10;

                        c2:= (i div 10) mod 10;

                        c3:= i mod 10;

                        if (c1=7) or (c2=7) or (c3=7)

                            then Write(i,' ');

                   end;

 end;

 виведе ті тризначні числа, які:
кратні 7 і складаються з одних цифр 7;
кратні 7 і мають у записі хоча б одну цифру 7;
не кратні 7, але мають хоч одну цифру 7 у записі;
діляться на 7 і мають не менше 2 цифр 7 у записі.

10. Фрагмент програми

  for x:= 60 downto 35 do

         if (x mod 7=1) or (x mod 7=2) or (x mod 7=5)

              then Write(x,'  ');

 виведе числа з проміжку [35, 60]:
від більшого до меншого, які при діленні на 7 дають остачу 1, 2 або 5;
від більшого до меншого, які кратні 1, 2 або 5;
від меншого до більшого, які при діленні на 7 дають остачі 1, 2, 5;
від меншого до більшого, які кратні 1, 2 або 5.

11. Функція Ord(x) повертає:
код символу х;
символ із кодом х.

12. Фрагмент програми

  k1:= Ord('A')'

  k2:= Ord('Z');

  for i:= k2 downto k1 do

         Write(Chr(i),' ');

 виводить на екран:
коди літер латинського алфавіту в порядку зростання;
коди літер латинського алфавіту в порядку спадання;
літери латинського алфавіту від A до Z;
літери латинського алфавіту від Z до A.


 

Назад Зміст Вперед