Назад Вперед Зміст


ТЕМА 4. ЦИКЛИ З ПАРАМЕТРОМ

 1. Приклади найпростіших задач
 2. Структура оператору циклу з параметром
 3. Задачі на пошук в інтервалі чисел, що задовольняють деякій умові
 4. Задачі на знаходження кількості, суми, добутку, середнього арифметичного
 5. Задачі на вивід символів з таблиці ASCII
 6. Тести
 7. Задачі на рахування символів
 8. Створення випадкових чисел
 9. Задачі з випадковими числами
 10. Задачі з використанням логічних змінних
 11. Задачі на обчислення елементів послідовності за їх порядковим номером
 12. Задачі на створення таблиць значень функцій
 13. Задачі на пошук першого та останнього чисел з заданою властивістю
 14. Задачі на пошук максимального та мінімального
 15. Задачі з використанням двох змінних для вводу послідовності чисел
 16. Задачі на обчислення елементів послідовності через попередні елементи
 17. Задачі на вивід чисел у вигляді таблиці
 18. Задачі на знаходження дільників натуральних чисел
 19. Тести

Назад Вперед Зміст