Назад Зміст Вперед

Задачі на обчислення елементів послідовності за їх порядковим номером

Послідовність - це сукупність чисел, що обчислюються за якимось законом чи формулою. Кожне число (яке називають елементом) має свій порядковий номер, який присутній у формулі загального члена послідовності.

Обчислення елементів послідовності виконується в циклі. Цикл повинен зробити стільки витків, скільки потрібно отримати елементів.

Всі шукані елементи послідовностей у цих задачах обчислюються підставленням параметра циклу у формулу. На різних витках циклу параметр циклу приймає різні значення, тому будемо отримувати різні елементи. Тип елемента (цілий або дійсний) вибирається за виглядом формули. Номер елемента в програмі вказувати не треба, бо для різних елементів використовується одна і та ж змінна.

Приклад 1

Дано ціле число N. Надрукувати N чисел ai=i2-10 при і=1, 2, ... N

Дано: Кількість чисел N

Знайти: самі числа та вивести на екран. Тобто:

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Вводимо N (кількість чисел) оператором read(n). Це значення буде визначати кількість витків циклу.
 2. У циклі for i:=1 to n do у операторних дужках будемо виконувати такі дії:

Програма

 var i,a,n:integer;
begin
 read(n);
 for i:=1 to n do
 begin
   a:=i*i-10;
   write (a,' ');
 end;
end.

Результати роботи програми

Ввід Вивід Пояснення
5 -9 -6 -1 6 15 Вводимо кількість чисел (5), отримаємо п’ять чисел за формулою.

Варіанти задач

 1. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 2. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 3. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 4. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 5. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 6. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 7. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 8. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 9. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 10. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 11. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 12. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 13. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 14. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 15. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 16. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел

Назад Зміст Вперед