Назад Зміст Вперед

Задачі з використанням логічних змінних

Цей алгоритм використовується, якщо для деякої послідовності чисел потрібно на деяке запитання відповісти: „так” чи „ні”.

Приклад 1

Дано n цілих чисел. З’ясуйте, чи є в цій послідовності хоча б одне число 0.

Дано: кількість чисел та самі числа.

Знайти: Якщо серед чисел є 0, то надрукувати "yes", якщо немає 0, то надрукувати "no".

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно присвоїти початкове значення ознаці f:=false. Тобто вважаємо, що нулів серед чисел немає. Якщо зустрінемо нуль, змінимо це значення на протилежне.
 2. Вводимо n – кількість чисел, що будемо вводити. Це значення буде визначати кількість витків циклу.
 3. У циклі for i:=1 to n do у операторних дужках будемо виконувати такі дії:
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n чисел, значення змінної f (ознаки) або залишиться початковим false (якщо серед чисел немає 0), або зміниться на true (якщо серед чисел є один чи декілька 0).
 5. Після завершення циклу потрібно перевірити значення змінної f.
 6. Для перевірки значення логічної змінної можна не використовувати операцію «=». Тому:

Блок–схема програми

Програма

 var i,n,a:integer; f:boolean;
begin
 f:=false; read(n);
 for i:=1 to n do
 begin
   read(a);
   if a=0 then f:=true;
 end;
   if f then writeln('yes')else writeln('no');
end.

Результати роботи програми

Ввід Відповідь Пояснення
1 5
1 2 3 4 5
No 5 – кількість чисел. 1 2 3 4 5 – самі числа. Серед них немає 0, тому No
2 4
1 3 7 0
Yes 4 – кількість чисел. 1 3 7 0 – самі числа. Серед них є 0, тому Yes
3 6
1 0 2 0 0 9
Yes 6 – кількість чисел. 1 0 2 0 3 9 – самі числа. Серед них є три 0, тому Yes

Приклад 2

Дано n чисел. З’ясуйте, чи всі вони 0.

Дано: кількість чисел та самі числа

Знайти: Якщо всі числа 0, то надрукувати "yes", якщо є не 0, то надрукувати "no"

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно присвоїти початкове значення ознаці f:=true. На відміну від попереднього прикладу вважаємо, що всі числа нулі. Тоді якщо зустрінемо не нуль, змінимо це значення на протилежне.
 2. Вводимо n – кількість чисел, що будемо вводити. Це значення буде визначати кількість витків циклу.
 3. У циклі for i:=1 to n do у операторних дужках будемо виконувати такі дії:
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n чисел, значення змінної f (ознаки) або залишиться початковим true (якщо всі числа нулі, тобто серед чисел немає не 0), або зміниться на false (якщо серед чисел є одно чи декілька не 0).
 5. Після завершення циклу потрібно перевірити значення змінної f.

Програма

 var i,n,a:integer; f:boolean;
begin
 f:=true; read(n);
 for i:=1 to n do
 begin
   read(a);
   if a<>0 then f:=false;
 end;
 if f then writeln('yes')else writeln('no');
end.

Результати роботи програми

Ввід Відповідь Пояснення
1 5
1 2 3 4 5
No 5 – кількість чисел. 1 2 3 4 5 – самі числа. Вони всі не 0, тому No
2 4
1 0 7 0
No 4 – кількість чисел. 1 0 7 0 – самі числа. Серед них є не 0, тому No
3 6
0 0 0 0 0 0
Yes 6 – кількість чисел. 0 0 0 0 0 0 – самі числа. Вони всі 0, тому Yes

Правило використання ознаки

  При складанні програм з використанням ознаки потрібно пам’ятати:
 • Перед циклом (перед перевіркою даних) ознаці потрібно присвоїти початкове значення.
 • У циклі, в процесі перевірки ознака може змінити своє значення тільки на протилежне. Вона не може змінюватись «туди сюди».
 • Після завершення циклу значення ознаки потрібно перевірити. Це значення може залишитися початковим, а може змінитися на протилежне.


Варіанти задач

 1. Дано n символів. Чи є в цій послідовності хоча б один символ „_”?
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Чи є серед цих n чисел від’ємні числа?
 3. Дано n цілих чисел. З’ясуйте, чи є в цій послідовності хоча б одне число, що закінчується цифрою 5.
 4. Дано n цілих чисел. З’ясуйте, чи є в цій послідовності хоча б одне двохзначне число, що складається з однакових цифр.
 5. Ввести з клавіатури число x та n будь-яких чисел. Чи є серед цих чисел число x?
 6. Дано n символів. Чи є в цій послідовності цифри?
 7. Дано n символів. Чи є в цій послідовності пробіли?
 8. Дано n цілих чисел. Чи всі вони парні?
 9. Дано n цілих чисел. Чи всі вони додатні?
 10. Дано n натуральних чисел. Чи всі вони закінчуються цифрою 3?
 11. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Чи всі вони трьохзначні?
 12. Дано n символів. Чи всі вони цифри?
 13. Дано n символів. Чи всі вони латинські літери?
 14. Дано n символів. Чи всі вони російські літери?
 15. Дано n цілих чисел. Чи всі вони однакові?
 16. Ввести з клавіатури число x та n будь-яких чисел. Чи всі ці числа дорівнюють x?

Назад Зміст Вперед