Назад Зміст Вперед

Тестування з теми "ЦИКЛИ З ПАРАМЕТРОМ"

1. Фрагмент програми

 k:= 0;

 for i:= 1 to n do

 begin

     Read(ch);

     if  (ch<'0') or (ch>'9')

         then k:= k+1;

 end;

 Write(k);

виводить, скільки серед n введених символів є символів, що:
є цифрами від 0 до 9;
не є цифрами;
мають коди з проміжку 0; 9;
мають коди, що не входять в проміжок .

2. Змінна x:= 2*random(10)+4*random(7)+2 набуває значень із проміжку:
[0; 50];
[2; 50];
[0; 44];
[2; 44].
3. Для генерування дійсного числа х із інтервалу [A; B) використовують:
x:= A*random(B);
x:= A+random*(B-A);
x:= A+random(B-a);
x:= (B-A)*random.

4. Фрагмент програми

 k:= 0;

 for i:= 1 to n do

 begin

    Read(x);

    d:= x div 100;

    c1:= x mod 10;

    c2:= (x mod 100) div 10;

    if (d=0) and (c1=c2)

           then k:= k+1;

  end;

  if  k>0 then Write('yes')

             else Write('no');

пише "yes", якщо серед введених n чисел є:
тризначне, у якого всі цифри однакові;
двозначне, у якого є цифра 0;
двозначне, у якого обидві цифри однакові;
тризначне з цифрою 0 і двома іншими однаковими цифрами.

5. Фрагмент програми

 k:= 0;  t:= 0;

 for i:= 1 to n do

 begin

     Read(x);

     if (x>0) and (x mod 2=0)

         then t:= t+1;

     k:= k+1;

 end;

 if  t=k then Write('yes')

           else Write('no');

виводить 'yes', якщо серед n цілих чисел:
всі парні та додатні;
всі парні та від'ємні;
однакова кількість додатних і від'ємних;
всі непарні та додатні.

6. При обчисленні значень функції крок - це:
різниця між значеннями функції;
різниця між значеннями аргументів;
сума між значеннями функції ;
модуль різниці між значеннями функції.

7. Фрагмент програми

 k: =0;

 for i:= 1 to n do

 begin

     Read(x);

     if  (x mod 5=0) or (x mod 5= 1) and (x mod 2 =0)

          then k: k+1;

  end;

 Write(k);

виводить, скільки серед n введених чисел:
непарних, які при діленні на 5 дають цілу частину 1 або 2;
непарних, що при діленні на 5 дають остачу  або 2;
парних, що при діленні на 5 дають остачу  або 2;
парних, які при діленні на 5 дають цілу частину 1 або 2.

8. Фрагмент програми

 k: =0;  s:= 0;

 for i:= 2 to (x div 2) do

 begin

     if  x mod i=0

        then begin

                     k:= k+1;

                     s:= s+i;

                end;

 end;

 Write(k,'  ',s);

для цілого додатного числа х обчислює кількість і суму:
дільників цього числа;
чисел, що не діляться на х;
чисел, які не є дільниками числа х;
чисел із  проміжку [2; x div 2] .

9. Співставте фрагмент і результат роботи:

1. for i:= 1 to 3 do

   begin

      Writeln;

      for j:= 1 to 2 do

          Write(j,'  ');

  end;

А.

1  0  -1  -2

2  1   0   -1

3  2   1    0

 

2. for j:= 3 to 5 do

   begin

        Writeln;

         for i:= -2 downto -5 do

             Write(j+i,'  ');

   end;

В.

-24  -32  -40  -48

-27  -36  -45  -54

-30  -40  -50  -60

3. for i:= -8 downto -10 do

    begin

       Writeln;

       for j:= 3 to 6 do

            Write(i*j,'  ');

    end;

С.

1  2

1  2

1  2

1С, 2В, 3А;
1С, 2А, 3В;
1А, 2В, 3С;
1В, 2С, 3А.


 

Назад Зміст Вперед