Тестування з теми ЦИКЛИ З УМОВОЮ

Назад Зміст Вперед

Тестування з теми ЦИКЛИ З УМОВОЮ
1. Дано:
  While  P do
  begin
        S1; S2
  end;
  S3; S4;
При істинній умові P виконуються оператори:
S1, S2;
S1, S2, S3, S4;
S1, S2;
S3, S4.

2. Дано:

     Repeat

           S1; S2

     Until  P;

      S4; S5;

 Якщо умова Р при першому виконанні циклу істинна, то цикл:
виконається рівно 1 раз;
не виконається жодного разу;
буде виконуватись нескінченно;
виконуватиметься невідому кількість раз (даної інформації недостатньо).
3. У циклі While P do  умова Р - хибна, то цикл :
виконається рівно 1 раз;
буде виконуватись нескінченно;
виконуватиметься невідому кількість раз (даної інформації недостатньо);
не виконається жодного разу.
4. Спочатку виконується умова, а потім тіло циклу при використанні:
лише циклу for;
лише циклу while;
циклу repeat;
циклів for і while .
5. Дано фрагмент програми:

  x:= 16; i:= 5;

  Repeat

      x:= x - 3;

      i:= i+1;

   Until  i>x;

 Цикл виконається:
3 рази;
2 рази;
1 раз;
4 рази.

6. Фрагмент програми

 i:= 51;  k:=0;

 Repeаt

       if   i mod 21=0

            then  begin

                         k:= k+1;  Write(i, '  ')

                     end;

        i:= i+1;

 Until k=4;

 виводить:
4 числа, що не діляться на 21 і більші 50;
3 числа, не діляться на 21 і менші 51;
4 перших числа, більших 50 і кратних 21;
3 числа, менших 51 і кратних 21.

7. Фрагмент програми:

  i:= 4999;  k:= 0;  s:= 0;

  Repeat

        if  (i mod 47=0) and (i mod 2=0)

             then begin

                           Write(i,'  ');  s:=s+i;

                     end;

         i:= i -1;

  Until k=8;

  Write(s);

 виводить:
8 парних чисел, кратних 47, менших 5000, та їх суму;
7 парних чисел, не кратних 47, більших 4999;
8 непарних чисел, не кратних 47, більших 4999;
7 парних чисел, кратних 47, менших 5000, та їх суму.

8. Для пошуку максимальної цифри числа за початкове значення max не  можна  брати:
0 ;
9;
першу цифру числа;
від'ємне число.
9. Дано число x. Фрагмент програми:

  Read(t);

  t:= x mod 10;

  k:= 0;

  While  x<>0 do

  begin

      c:= x mod 10;

      if  c=t   then   k:= k+1;

      x:= x div 10;

  end;

  Write(k);

 виводить на екран, скільки разів у числі трапляється:
остання цифра;
перша цифра;
введена з клавіатури цифра.

10. У позиційній системі числення значення кожної цифри:
не залежить від її позиції в числі;
залежить від її позиції в числі.
11. Той факт, що n є дільником m, записується так:
n div m=0;
n mod m=0;
m div n=0;
m mod n=0.
12. Числа m і n взаємно прості, якщо:
НСД(m, n) = 1;
НСД(m, n) = 0;
НСД(m, n) = НСД(n, m);
(НСД(m, n) = m) or (НСД(m, n) = n).
13. Алгоритм Евкліда дозволяє:
перевірити число на простоту;
знайти найбільший спільний дільник 2-ох чисел;
знайти найменше спільне кратне 2-ох чисел;
обчислити ряд чисел Фібоначчі.
14. Деяке к-е число послідовності обчислюється Фібоначчі як сума:
першого та другого чисел;
(к-1)-ого та (к-2)-ого;
(к+1)-ого та (к+2)-ого чисел;
(к-1)-ого та (к+1)-ого.

 

Назад Зміст Вперед