Зміст 

Загальні відомості


Вікно програми
Меню
Панелі інструментів
Буфер обміну  
Робоча книга
Виділення елементів таблиці
Заповнення вічок 
Скасування операцій
Створення робочої книги
Відкриття робочої книги
Збереження робочої книги
Закриття робочої книги
Завершення роботи з Microsoft Excel

Робота з формулами
Основні відомості
Функції
Масиви формул
Повідомлення про помилки

Операції з елементами таблиці
Вставка елементів таблиці
Видалення елементів таблиці
Видалення вмісту елементів таблиці
Копіювання і переміщення даних
Пошук даних
Зaмінa даних
Операції з аркушами робочих книг

Формат даних
Формат чисел
Маски форматів
Вирівнювання вмісту вічок
Установлення шрифту
Зміна розмірів рядків і стовпців
Оформлення таблиць
Групування елементів таблиці

Робота з вікнами
Поділ вікон
Створення нового вікна
Фіксація підвікон
Присвоєння імені вічку, інтервалу або формулі
Створення приміток

Робота з базами даних
Сортування даних
Форми даних 
Установлення інтервалу критеріїв
Автофильтр
Расширенный фильтр

Робота з діаграмами
Друкування таблиць