ЗМІСТ

Вступ
Рівняння фігур
Кути та відстані у просторі
Приклади розв'язування задач
Задачі для самостійного розв'язування
Література