Зміст
Вступ
Попередні домовленості
Основні способи запуску Word
Головне вікно Word

Одержання довідкових відомостей
Одержання загальних довідок
Одержання підказів по командам меню та піктограмам, які розташовані на екрані Word
Майстер підказів

Утворення, відкриття та збереження документів
Утворення та відкриття документів
Утворення нового документа
Відкриття документів
Конвертування файлів
Вставка файлів
Збереження та закриття документів
Збереження документа
Закриття документа
Проглядання документів та їх властивості
Проглядання умісту та властивостей файлів
Завдання властивостей файлів

Введення, виділення та правка
Введення
Введення тексту
Вставка спеціальних символів
Заміна виділеного тексту іншим
Вставка дати та часу в документ
Зміна параметрів введення та правки
Вставка нетекстових об’ єктів
Виділення
Виділення тексту та рисунків за допомогою миші
Виділення тексту та рисунків за допомогою клавіатури
Виділення всього документа
Продовження виділення
Зняття виділення
Режим виділення (клавіша F8)
Правка (редагування) тексту
Відміна або повторення останньої дії
Копіювання та переміщення тексту за допомогою буфера
Видалення тексту
Пошук тексту
Пошук та заміна тексту
Пошук та заміна нетекстових об’ єктів
Перевірка орфографії
Автоматична перевірка орфографії
Перевірка орфографії після закінчення створення документа
Перенос слів
Переміщення по документу
Переміщення по документу за допомогою миші
Перехід до сторінки, закладки, виноски, таблиці, зауваженню, рисунку та інших елементів документа
Повернення до попередньої позиції в документі

Форматування
Засоби швидкого форматування
Копіювання формату символу та абзацу
Форматування символів (вибір шрифтів)
Особливості деяких шрифтів

Утворення та видалення буквиці
Форматування абзаців
Деякі особливості форматування абзаців
Проглядання атрибутів формату
Табуляція
Обрамлення та заливка
Використання стилів
Утворення стилю
Застосування стилю
Зміна стилю
Копіювання стилю в іншій документ
Видалення стилю
Завдання стилю для наступного абзацу
Використання стилів із інших шаблонів документів
Нумеровані та маркіровані списки
Нумерація та маркірування списків
Нумерація заголовків
Використання правої кнопки миші при редагуванні та форматуванні
Використання шаблонів
Шаблон «Обычный»
Параметри, що зберігаються у шаблоні документа
Розділи
Розмітка сторінки
Поля, розмір паперу та орієнтація сторінки
Зміна ширини та інших параметрів полів сторінки
Вибір розмірів паперу та орієнтації сторінки
Номери сторінок та рядків
Вставка номерів сторінок
Видалення номерів сторінок
Вставка номерів рядків
Розриви сторінок та розділів
Вставка та видалення примусового розриву сторінок
Вставка та видалення розриву розділів
Колонтитули
Утворення колонтитулів
Включення номера сторінки, назви документа та інших даних у колонтитул
Проглядання, правка та форматування колонтитулів
Позиціювання колонтитулів
Видалення колонтитулів
Колонки
Утворення колонок
Вставка розриву колонки
Утворення загального заголовка над декількома колонками
Зміна числа колонок
Зміна ширини колонок
Додавання роздільників колонок
Видалення колонок

Утворення та імпорт рисунків
Утворення рисунків
Робота з графічними об’ єктами
Рисування лінії, прямокутника, еліпса, дуги та інших фігур
Зміна кута дуги
Утворення рисованої кривої
Зміна рисованої кривої
Добавлення та видалення стрілок
Вибір типу лінії
Добавлення, зміна або видалення заливки або узору
Добавлення або видалення тіні
Імпорт рисунків
Вставка рисунка
Обрізання імпортованого рисунка
Редагування імпортованого рисунка
Типи графічних файлів, які підтримує Word
Позиціювання тексту та рисунків
Завдання точного положення графічних об’ єктів
Зміна порядку графічних об’ єктів та імпортованих рисунків у купці
Управління переміщенням виноски, назви або надпису
Добавлення тексту до рисунка
Робота з рисунками
Зміна розмірів рисунка

Робота з таблицями
Введення даних у таблицю та переміщення по ній
Виділення елементів таблиці
Елементи таблиці, що не друкуютьсяУтворення та видалення таблиць
Утворення таблиці
Утворення порожньої таблиці
Перетворення тексту в таблицю
Введення зовнішніх вихідних даних у таблицю
Перетворення таблиці у текст
Переміщення та копіювання елементів таблиці
Видалення таблиці або елементів таблиці
Зміна таблиці
Добавлення комірок у таблицю
Добавлення рядків або стовпців у таблицю
Розбиття таблиці або вставка тексту перед таблицею
Форматування таблиці
Добавлення та видалення обрамлення й заливки
Зміна ширини стовпця таблиці
Зміна висоти рядка таблиці
Зміна інтервалу між стовпцями таблиці
Вирівнювання таблиці або рядків таблиці на сторінці
Відображення сітки таблиці
Вставка символу табуляції у комірку таблиці
Об’єднання декількох комірок таблиці в однуРозбиття однієї комірки таблиці на декілька
Повторення заголовку таблиці на кожній сторінці
Сортування даних у таблиці
Виконання розрахунків у таблиці

Редактор формул
Основні відомості про редактор формул
Виклик редактора формул
Команди меню редактора формул
Команди меню «Файл»
Команди меню «Правка»
Команди меню «Вид»
Команди меню «Формат»
Команди меню «Стиль»
Команди меню «Размер»

Вставка математичних символів у формулу
Вставка математичних шаблонів у формулу
Утворення та зміна формул
Утворення формули
Видалення елементів із формули
Зміна формули
Вставка символів та шаблонів у формулу
Переміщення курсору по формулі
Виділення елементів формули
Введення тексту в формулу

Застосування стилів та шрифтів у формулах
Визначення стилів в редакторі формул
Застосування різних стилів до тексту у формулі
Застосування іншого стилю тільки до наступного символу у формулі
Застосування форматування, що не входить у жодний зі стилів редактора формулЗміна стилю редактора формул
Зміна розмірів елементів формул
Розміри елементів формули
Стандартні типи розмірів елементів формули
Використання стандартних типів розмірів для оформлення елементів формули
Зміна стандартних типів розмірів
Інтервали та вирівнювання в формулах
Зміна стандартних інтервалів
Зміна інтервалів у формулі
Вирівнювання формули
Підгонка

Використання клавіатури
Переміщення курсору по формулі за допомогою клавіатури
Зміна масштабу відображення формули на екрані за допомогою клавіатури
Вирівнювання формули за допомогою клавіатури
Застосування стилів у формулі за допомогою клавіатури
Вставка символів у формулу за допомогою клавіатури
Вставка шаблонів у формулу за допомогою клавіатури
Добавлення надсимвольних елементів у формулу за допомогою клавіатури
Зміна інтервалів між елементами формули за допомогою клавіатури
Доступ до панелі інструментів редактора формул за допомогою клавіатури

Утворення фігурного тексту за допомогою WordArt
Редактор чисельних діаграм Microsoft Graph
Організаційні діаграми
 
Друк
Проглядання документа перед друком
Можливість друкування документа саме так, як його видно на екраніПопередній перегляд документа перед друком
Правка тексту в режимі попереднього перегляду
Зміна полів у режимі попереднього перегляду
Попередження переносу невеликої частини тексту на останню сторінку
Друк документів
Фоновий друк
Друк чернетки документа
Переривання друку

Настройка Microsoft Word
Встановлення додаткових компонент Microsoft Word
Спеціальні можливості Microsoft Word
Зміна масштабу зображення документаЗбільшення розмірів кнопок на панелі інструментів
Зміна інтервалу між кнопками на панелі інструментів
Автоматична вставка тексту та рисунків при введенні
Утворення спеціальної панелі інструментів
Призначення сполучень клавіш команді або іншому елементу
Утворення кнопок для команд та інших елементів
Вибір команд у меню з клавіатури

Макроси
Запис, виконання та правка
Автоматизація виконання задач за допомогою макросів
Запис макроса
Зупинка та продовження запису макроса
Виконання макроса
Що далі?
Література